κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Πατητή Τσιμεντοκονία, εύκαμπτη από τη Durostick. Μια μοναδική πρόταση διακόσμησης, η Πατητή Τσιμεντοκονία εφαρμόζεται σε άπειρες εφαρμογές, σε τοίχους, δάπεδα, οροφές, διακοσμητικά έπιπλα, σκάλες, και χαρακτηρίζεται από αντοχή και τελικά άψογη επιφάνεια.

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
Με τι κριτήριο επιλέγω την πατητή τσιµεντοκονία που είναι κατάλληλη για το χώρο µου;
Όπως ισχύει για κάθε είδους οικοδοµική εφαρµογή, η επιλογή του κατάλληλου υλικού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία της εφαρµογής. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της πατητής τσιµεντοκονίας.
Το κριτήριο, λοιπόν, για την επιλογή της, είναι αυτό της ποιότητας και της καταλληλόλητας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή που την προορίζω, π.χ. σε δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση, σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (πισίνα) κ.ά. Το κριτήριο της ποιότητας κατά τεκµήριο υπηρετείται από την επιλογή επώνυµων, πιστοποιηµένων προϊόντων, τα οποία είναι κατάλληλα για τις συγκεκριµένες χρήσεις για τις οποίες τα προορίζουµε. Στοιχεία όπως τα παραπάνω, ευκρινώς αναγράφονται στη συσκευασία και στα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή του προϊόντος.
Η ιστορική διαδροµή της παραγωγού εταιρείας, αλλά και του ίδιου του προϊόντος στην αγορά, η έξωθεν καλή µαρτυρία του αποτελεί, επίσης, ισχυρό εχέγγυο για την ποιότητα και την αξιοπιστία του.
Διασφαλίζεται και µε ποιον τρόπο η µεγάλη διάρκεια ζωής των εφαρµογών πατητής τσιµεντοκονίας, ιδιαίτερα δε αν αυτές αφορούν δάπεδα;
Η διάρκεια ζωής µίας εφαρµογής πατητής τσιµεντοκονίας αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων µεταξύ των οποίων διακρίνουµε: α) το υλικό αυτό καθεαυτό β) τον τεχνικά σωστό τρόπο εφαρµογής γ) το βαθµό και τη συχνότητα των πάσης φύσης καταπονήσεων που θα δεχθεί η κατασκευή µετά την ολοκλήρωσή της και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Για το υλικό έχουµε µιλήσει σε άλλη ενότητα.
Ο τεχνικά σωστός τρόπος εφαρµογής αφορά κατ’ αρχήν στην µε ευλάβεια τήρηση των τεχνικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν. Αφορά στην ενίσχυση του υλικού με υαλοπλέγµατα, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή για συγκεκριµένα πάχη, αλλά και θέσεις (π.χ. εφαρµογές δαπέδων). Αφορά στη δηµιουργία αρµών διαστολής της επιφάνειας, όπως προβλέπεται. Αφορά, επίσης, στην προστασία της τελικής επιφάνειας, µε εφαρµογή ειδικών για κάθε τύπο βερνικιών προστασίας. Όσον αφορά στις µελλοντικές καταπονήσεις που θα δεχθεί η επιφάνεια της πατητής, αυτές πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, τόσο κατά την επιλογή του υλικού, όσο και κατά τη µέθοδο εφαρµογής του, που στη συνέχεια ακολουθείται. Η DUROSTICK μέσα από την πλούσια γκάμα της σε πατητές τσιμεντοκονίες μπορεί να καλύψει πολλές και διαφορετικές ανάγκες κάθε οικοδομικής επιφάνειας και κάθε αισθητική απαίτηση.
Τι γίνεται µε επιφάνειες πατητής τσιµεντοκονίας (παλαιότερες εφαρµογές) που έχουν παρουσιάσει φθορές ή ρηγµατώσεις; Υπάρχει λύση;

Δυστυχώς, εξαιτίας µη τήρησης διαδικασιών όπως αυτές που προαναφέραµε, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις χρήσης υλικών (πατητής τσιµεντοκονίας) αµφιβόλου ποιότητας, έχουν εµφανισθεί αστοχίες.

Τι κάνουµε; Εξετάζουµε λεπτοµερώς, κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε, αν είναι δυνατόν, να εντοπίσουµε τα αίτια του προβλήµατος και να τα αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά, πριν προβούµε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Εξετάζουµε την ύπαρξη ή µη αρµών διαστολής (ειδικά σε εξωτερικές επιφάνειες), την ύπαρξη ή µη βερνικιού προστασίας της επιφάνειας, πιθανούς αποχρωµατισµούς ή ασπρίλες (άλατα) στην επιφάνεια της πατητής τσιµεντοκονίας.

Οι λύσεις που έχουµε στα χέρια µας είναι δύο τύπων. Είτε αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα στην επιφάνεια (π.χ. αφαιρούµε το βερνίκι µε τρίψιµο και επανατοποθετούµε σε αυτή νέο βερνίκι (VISTA (ματ), DECOFIN POLYURETHANE (ματ), DECOFIN AQUA(ματ), DECOFIN EPOXY SF (γυαλιστερό), είτε εφαρµόζουµε στην επιφάνεια µία νέα στρώση πατητής πάχους περί τα τρία (3) χιλιοστά επιλέγοντας εύκαµπτη πατητή (DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET) ή τη DS-254 IRON για το σκοπό αυτό, ή την DS-258 DECO MICRO FLEX, πατητή σε μορφή πάστας, ένα ιδανικό και για επισκευές υλικό το οποίο τοποθετείται άφοβα σε πολύ μικρά πάχη.

Επειδή κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, σκόπιµο είναι να συµβουλευόµαστε την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK, ώστε να έχουµε στα χέρια µας µία εµπεριστατωµένη άποψη και λύση στο πρόβληµά µας.

Τι γίνεται µε την απόχρωση της πατητής ή το συνδυασµό χρωµατισµών στην επιφάνεια της πατητής τσιµεντοκονίας;
Είναι θέµα επιλογής, προσωπικού γούστου αλλά και αισθητικής ένταξης στον περιβάλλοντα χώρο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι στις µέχρι σήµερα επιλογές, τόσο σε ιδιωτικούς, όσο και σε δηµόσιους και επαγγελµατικούς χώρους, το χρώµα που κυριαρχεί είναι το γκρι σε διάφορους τόνους, σε όλες τις αποχρώσεις και συνδυασµούς του.
Αυτή η τάση, ωστόσο, δεν αποκλείει χρωµατικούς συνδυασµούς και τεχνοτροπίες πατητής µε διαθέσιµες για κάθε προϊόν επιλογές, που περιλαµβάνουν από έτοιµο χρωµατισµένο στη µάζα του βάσει χρωµατολογίου τσιµεντοκονίαµα (πατητή), έως εφαρµογή στη µάζα ή στην επιφάνεια της πατητής χρωστικών σε µορφή πούδρας (DUROCOLOR POWDER-C (96 αποχρώσεις βάσει χρωµατολογίου)).
Η εφαρµογή χρωµατικών τεχνοτροπιών στην επιφάνεια της πατητής τσιµεντοκονίας ως µόνο όριο έχει τη δεξιοτεχνία, τη µαστοριά και τη φαντασία του εφαρµοστή της.
Τι γίνεται µε την όψη και την υφή της επιφάνειας της πατητής τσιµεντοκονίας; Γυαλιστερή ή µατ όψη; Λεία ή ανάγλυφη υφή;
Είναι συνάρτηση της κοκκοµετρίας (διαβάθµιση αδρανών) του υλικού σε συνδυασµό µε το ‘πάτηµα’ (τη µέθοδο εφαρµογής του υλικού). Ως πρακτικός κανόνας αναφέρεται ότι περισσότερο ‘πάτηµα’ δίνει περισσότερο λεία επιφάνεια. Πάντως, η λεία επιφάνεια δεν είναι απαραίτητα το ζητούµενο σε κάθε εφαρµογή πατητής τσιµεντοκονίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ανάγλυφη επιφάνεια, στις άπειρες µορφές που αυτή µπορεί να πάρει, έχει τη δική της ιδιαίτερη οµορφιά και καλαισθησία και αποτελεί µία ξεχωριστή επιλογή µε τη δική της µοναδική γοητεία. Η γυαλιστερή ή µατ όψη της τελικής επιφάνειας είναι θέµα επιλογής του βερνικιού που επιλέγουµε για την προστασία της.
Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο τεχνίτη ή συνεργείο που θα εφαρµόσει την πατητή τσιµεντοκονία στο χώρο µου; Είναι σηµαντικό ποιος εφαρµόζει το υλικό;
Η επιλογή ικανού εφαρµοστή/ών πατητής τσιµεντοκονίας αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία της εφαρµογής, σε συνάρτηση µε την επιλογή του υλικού, το οποίο από µόνο του έχει εξαιρετικές δυνατότητες σε αισθητικό αποτέλεσµα. Η πιστή τήρηση των τεχνικών οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν (πατητή)  είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία αλλά δεν είναι από µόνη της ικανή να διασφαλίσει το τελικό αποτέλεσµα, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στο αισθητικό του µέρος, στην τελική του εικόνα. Αν και η 100% διασφάλιση του αποτελέσµατος που προσδοκά κανείς δεν είναι µία εύκολη υπόθεση, ωστόσο … ‘η έξωθεν καλή µαρτυρία’ του εφαρµοστή, η φήµη του, οι συστάσεις του, έργα πατητής που έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία, η πορεία τους στο χρόνο χωρίς φθορές, αποτελούν το µόνο εχέγγυο που µπορεί κανείς να έχει κατά την επιλογή του.
Μιλήστε µε τους ιδιοκτήτες και χρήστες των χώρων που αυτός έχει τοποθετήσει πατητή τσιµεντοκονία για να διαµορφώσετε τη δική σας άποψη. Αφού κάνετε την επιλογή σας, µιλήστε διεξοδικά µαζί του, ώστε να είστε σίγουροι και από τις δύο πλευρές ότι είστε στο ίδιο µήκος κύµατος, όσον αφορά το προσδοκώµενο αποτέλεσµα αλλά και τη δυνατότητα να φθάσει κανείς σε αυτό. Ζητήστε να δείτε ζωντανό δείγµα εφαρµογής της δουλειάς του. Έτσι δεν θα απογοητευτείτε στο τέλος. Κάντε την τελική επιλογή σας, αφού θα έχετε ερευνήσει. Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία.
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής απαιτείται κάποιου είδους συντήρηση στις επιφάνειες; Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτή;
Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι σωστές διαδικασίες κατά την εφαρµογή της πατητής και βέβαια τη χρήση της µετά από αυτή, τα προβλήµατα που πιθανόν παρουσιάσει θα είναι πρακτικά αµελητέα.
Ο περιοδικός έλεγχος της επιφάνειας της πατητής περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
•Την κατάσταση του βερνικιού προστασίας (ξεφλουδίσµατα, γδαρσίµατα κ.ά.).
•Την ύπαρξη ή µη τριχοειδών ή άλλων ρηγµατώσεων που µπορεί να έχουν ως πιθανή αιτία απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές, την έλλειψη αρµών διαστολής, µικροδονήσεις, κραδασµούς κ.ά.
•Την κατάσταση των αρµών διαστολής (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι αρµοί). Τονίζουµε ότι η ύπαρξή τους περιµετρικά της εφαρµογής και ανά 25-30m² κρίνεται ως απαραίτητη, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.
•Το γδάρσιµο στην επιφάνεια (συνήθως από αντικείµενα, ή έπιπλα που σύρονται στην επιφάνειά της).
•Οτιδήποτε δηµιουργεί αισθητική αλλοίωση στην επιφάνεια της πατητής.
 Σε περίπτωση που εντοπισθεί το οποιοδήποτε πρόβληµα θα πρέπει αυτό να αντιµετωπίζεται άµεσα. Η καλή κατάσταση της επιφάνειας της πατητής µε τη σωστή εφαρµογή βερνικιού προστασίας, ή άλλου τύπου αδιαβροχοποίησης τόσο κατά την αρχική εφαρµογή, όσο και κατά το στάδιο συντήρησης, διασφαλίζει τη µακρόχρονη διάρκεια ζωής και τη διατήρηση της αισθητικής εικόνας της επιφάνειας.