Ενημερωτικό Υλικό
H ενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ περιλαμβάνει τις βιβλιοθήκες μας που η DUROSTICK έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, πάντοτε με στόχο τον σωστά πληροφορημένο, ενημερωμένο και εκπαιδευμένο χρήστη των προϊόντων της, ιδιώτη καταναλωτή, καταστηματάρχη ή επαγγελματία της οικοδομής!