ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι αποτελούν την καρδιά της Durostick. Στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους.

Με σκοπό τη συνεχή μάθηση και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μας, δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης, εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.

H υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των υποψηφίων μας είναι προτεραιότητά μας. Όλες οι συνεντεύξεις μας στο εξής και για όσο ισχύουν περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας πραγματοποιούνται τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Durostick: Μηχανικός Πωλήσεων, Personal Assistant, Σύμβουλος Πωλήσεων με έδρα τον Νομό Αττικής

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@durostick.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης.
 • Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση παραπόνων πελατών.
 • Ενημέρωση μεγάλων ΤΕΧΝΙΚΩΝ εταιρειών για τα προϊόντα της εταιρείας μας.
 • Έρευνα αγοράς τεχνικών προδιαγραφών ανταγωνισμού
 • Επισκέψεις σε πελάτες για επίλυση παραπόνων και εφαρμογές προϊόντων.
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων, παρακολούθηση του ανταγωνισμού και αναπροσαρμογή τεχνικών φυλλαδίων.
 • Επαφές / επισκέψεις σε τεχνικά/μελετητικά γραφεία και εργοτάξια.
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για μελετητές, τεχνικά γραφεία κτλ.
 • Συμμετοχή στη διεκπεραίωση διαδικασιών προϊόντων και συστημάτων της εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις (Εσωτερικού και Εξωτερικού).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα ή στη χρήση οικοδομικών προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Πρότερη εμπειρία συνεργασίας με μελετητικά γραφεία/τεχνικές υπηρεσίες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ικανότητα/διάθεση για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας (teamwork) για την επίτευξη του κοινού στόχου.
 • Άνεση στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση στην γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πωλήσεων
 • Εταιρικό κινητό – tablet
 • Εταιρικό αυτοκίνητο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Είστε δυναμικό άτομο επιδιώκοντας δραστικά τους στόχους σας με σαφή προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Έχετε άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία και την διαπραγμάτευση
 • Το πάθος, η ζωντάνια, η αυτοπεποίθηση, ο ενθουσιασμός καθώς και η απαιτούμενη ευγένεια σας χαρακτηρίζουν στη δουλειά σας
 • Διαθέτετε ικανότητες οργάνωσης, επαγγελματισμού, και διαχείρισης χρόνου για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Είστε ευχάριστη προσωπικότητα με φιλοδοξία για επιτυχία και διάκριση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Τεχνικού Επαγγέλματος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Γνώση CRM Συστήματος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών μετά την παραλαβή των προϊόντων
 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
 • Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Επίτευξη στόχων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

 • Ανταγωνιστικό σύστημα αποδοχών που περιλαμβάνει σταθερές αποδοχές και bonus
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση στη γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πωλήσεων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Tablet - κινητό τηλέφωνο

PERSONAL ASSISTANT για τον CEO (με έδρα τον νομό Αττικής), με σκοπό την επίτευξη των καθημερινών στόχων.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Διαχείριση αιτημάτων και ερωτημάτων κατάλληλα
 • Διατήρηση σημειώσεων κατά τη διάρκεια των meetings
 • Υποδοχή συνεργατών και πελατών στο χώρο
 • Διαχείριση όλη της αλληλογραφίας και τεκμηρίωση όπως απαιτείται.
 • Διαχείριση και οργάνωση συναντήσεων.
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για παρακολούθηση ανοιχτών εργασιών και δράσεων
 • Διεκπεραίωση εγγράφων και αλληλογραφίας
 • Διαχείριση και αντιμετώπισης τηλεφώνου και email.
 • Τήρηση αρχείων και αρχειοθέτηση αυτών.
 • Συντονισμός επαγγελματικών συναντήσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άριστη γνώση χρήσης H/Y
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Οργανωτικότητα & εχεμύθεια

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.