Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

DS-250

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα

Ινοπλισμένο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα. Στη σύνθεσή του περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και άψογη τελική επιφάνεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 της DUROSTICK, συνιστάται για χρήση σε νέα ή παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται για εφαρμογή σε οριζόντιες ή και κάθετες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων υποστρωμάτων, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία. Η προσθήκη στη μάζα του κονιάματος της πολυμερικής ρητίνης RESIN POWDER της DUROSTICK αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα και την αντοχή στην τριβή. Η DS-250 χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m², μπορούν να παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης

  • Συσκευασία

    25kg

  • Χρώμα

    12 αποχρώσεις

Γενικά χαρακτηριστικά