κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-77

Ρητινούχος στόκος εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων 1-10mm/ στρώση

Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης, υψηλής καλυπτικότητας για εξω­τερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευ­κολόχρηστος πολτός γκρι χρώματος, με μηδαμινή συρρίκνωση, χωρίς ρηγματώσεις. Καλύπτει ατέ­λειες της επιφάνειας ακόμα και σε μεγάλα πάχη, αντέχει στην υγρασία, τον παγετό και έχει υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές σε θλίψη και κάμψη. Η μεγάλη του καλυπτικότητα ανά στρώση είτε με το χέρι είτε με τη χρήση μηχανής ανάμειξης και προώθησης, παρέχει ολοκληρωμένη λύση για το σπατουλάρισμα των τσιμεντοσανίδων μετά την αρ­μολόγησή τους και καθιστά το DUROSTICK D-77, απαραίτητο υλικό, έτοιμο για αστάρωμα και βάψιμο. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W1 κα­τά ΕΝ 998-1.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

25kg

Χρώμα

Γκρι