Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

D-77

Ρητινούχος στόκος εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων 1-10mm/ στρώση

Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης, υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός γκρι χρώματος, με μηδαμινή συρρίκνωση, χωρίς ρηγματώσεις. Καλύπτει ατέλειες της επιφάνειας ακόμα και σε μεγάλα πάχη, αντέχει στην υγρασία, τον παγετό και έχει υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές σε θλίψη και κάμψη. Η μεγάλη του καλυπτικότητα ανά στρώση είτε με το χέρι είτε με τη χρήση μηχανής ανάμειξης και προώθησης, παρέχει ολοκληρωμένη λύση για το σπατουλάρισμα των τσιμεντοσανίδων μετά την αρμολόγησή τους και καθιστά το DUROSTICK D-77, απαραίτητο υλικό, έτοιμο για αστάρωμα και βάψιμο. Είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικές, αλλά κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία
GP: CSIV/Wc1 κατά ΕΝ 998-1.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης

  • Συσκευασία

    5kg, 25kg

  • Χρώμα

    Γκρι

Γενικά χαρακτηριστικά