κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!
COOLROOF ΚΑΙ COOLROOF LIGHT - Θερμοστεγάνωση ταρατσών
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
 • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
 • ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
 • THERMOSEAL- εξωτερική θερμομόνωση
 • COOLROOF ΚΑΙ COOLROOF LIGHT - Θερμοστεγάνωση ταρατσών
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 • ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος
 • Προετοιμασία υποστρώματος
 • Στεγανοποίηση υποστρώματος
 • Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών
 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Παρελκόμενα υλικά Συστήματος
 • Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

Εναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος από τη Durostick. Το τελευταία στάδιο στα συστήματα εξωτερικής θερμοστεγάνωσης ταρατσών είναι η εφαρμογή τσιμεντοειδών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών στεγανωτικών Durostick πάνω από τα θερμομονωτικά υλικά.