Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

D-20

Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

Ακρυλική ρητίνη, η οποία όταν προ­στίθεται σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.
Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει τη δημιουργία ρωγμών.
Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά.
• Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

  • Συσκευασία

    1lt, 5lt, 20lt, 1.000lt

Γενικά χαρακτηριστικά