κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

COOLROOF - COOLROOF LIGHT - COOLROOF LIGHT Inverted - Θερμοστεγάνωση ταρατσών

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών Coolroof, Coolroof Light & Coolroof Light Inverted από τη Durostick. Πρόκειται για την προστασία της ταράτσας από τις καιρικές συνθήκες με τη χρήση μονωτικού υλικού και την παράλληλη στεγάνωσή της. Η λύση του Συστήματος Coolroof light ενδείκνυται όταν η ελαφροβαρής μόνωση είναι αναγκαία.