Είδη προωθητικών εργαλείων
Καρτολίνα - αφίσα σοβά D-32
Preview
durostick

Καρτολίνα - αφίσα σοβά D-32

durostick arrow
Καρτολίνα "Τα φθηνά υλικά κάνουν ακριβές ζημιές"
Preview
durostick

Καρτολίνα "Τα φθηνά υλικά κάνουν ακριβές ζημιές"

durostick arrow
Αφίσα "Στεγανωτικά DUROSTICK ...και πέρα βρέχει!"
Preview
durostick

Αφίσα "Στεγανωτικά DUROSTICK ...και πέρα βρέχει!"

durostick arrow
Αφίσα στεγανωτικού "Technoproof"
Preview
durostick

Αφίσα στεγανωτικού "Technoproof"

durostick arrow
Αφίσα "DUROXY: Ξεχάστε τα προβλήματα στους αρμούς σας για πάντα"
Preview
durostick

Αφίσα "DUROXY: Ξεχάστε τα προβλήματα στους αρμούς σας για πάντα"

durostick arrow
Αφίσα mobile εφαρμογής COLORS by Durostick
Preview
durostick

Αφίσα mobile εφαρμογής COLORS by Durostick

durostick arrow
Αφίσα "Hydrostop Watertank Professional. Στεγανωτικό κονίαμα για ειδικές εφαρμογές"
Preview
durostick

Αφίσα "Hydrostop Watertank Professional. Στεγανωτικό κονίαμα για ειδικές εφαρμογές"

durostick arrow
Αφίσα Duropaint PU
Preview
durostick

Αφίσα Duropaint PU

durostick arrow
Αφίσα "Ζωντανέψτε το χρώμα στους αρμούς"
Preview
durostick

Αφίσα "Ζωντανέψτε το χρώμα στους αρμούς"

durostick arrow
Αφίσα Τhermoseal & Coolroof
Preview
durostick

Αφίσα Τhermoseal & Coolroof

durostick arrow
Αφίσα "Προϊόντα καθαρισμού αυτοκινήτου"
Preview
durostick

Αφίσα "Προϊόντα καθαρισμού αυτοκινήτου"

durostick arrow
Αφίσα Antifreeze Powder
Preview
durostick

Αφίσα Antifreeze Powder

durostick arrow
Αφίσα Μαστορέματα
Preview
durostick

Αφίσα Μαστορέματα

durostick arrow
Καρτολίνα αδιαβροχοποιητικού Waterproof Mortar
Preview
durostick

Καρτολίνα αδιαβροχοποιητικού Waterproof Mortar

durostick arrow
Καρτολίνα Thermoseal
Preview
durostick

Καρτολίνα Thermoseal

durostick arrow
Καρτολίνα αποχρώσεων ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας ξύλου
Preview
durostick

Καρτολίνα αποχρώσεων ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας ξύλου

durostick arrow
Καρτολίνα αποχρώσεων συντηρητικού εμποτισμού ξύλου Duroxyl Aqua
Preview
durostick

Καρτολίνα αποχρώσεων συντηρητικού εμποτισμού ξύλου Duroxyl Aqua

durostick arrow
Δείγμα προτεινόμενου τρόπου τοποθέτησης πλακιδίων
Preview
durostick

Δείγμα προτεινόμενου τρόπου τοποθέτησης πλακιδίων

durostick arrow
Δείγμα ασφαλούς συγκόλλησης πλακιδίων σε τσιμεντοσανίδα
Preview
durostick

Δείγμα ασφαλούς συγκόλλησης πλακιδίων σε τσιμεντοσανίδα

durostick arrow
Δείγμα σταδίων συστήματος θερμομόνωσης Thermoseal (με παστώδες σοβά)
Preview
durostick

Δείγμα σταδίων συστήματος θερμομόνωσης Thermoseal (με παστώδες σοβά)

durostick arrow
Δείγμα σταδίων συστήματος θερμομόνωσης Thermoseal (με τσιμεντοειδές σοβά)
Preview
durostick

Δείγμα σταδίων συστήματος θερμομόνωσης Thermoseal (με τσιμεντοειδές σοβά)

durostick arrow
Δείγμα ελαφροβαρούς θερμοστεγάνωσης Coolroof light
Preview
durostick

Δείγμα ελαφροβαρούς θερμοστεγάνωσης Coolroof light

durostick arrow
Δείγμα DS-259 DECO MICRO RESIN με AQUAFIX/DECOFIN POLYURETHANE
Preview
durostick

Δείγμα DS-259 DECO MICRO RESIN με AQUAFIX/DECOFIN POLYURETHANE

durostick arrow
Δείγμα Σύστημα Πολυουρίας 2 Συστατικών/Εποξειδικό 2 Συστατικών
Preview
durostick

Δείγμα Σύστημα Πολυουρίας 2 Συστατικών/Εποξειδικό 2 Συστατικών

durostick arrow
Δείγμα DECO LIQUID GLASS / DUROCOLOR
Preview
durostick

Δείγμα DECO LIQUID GLASS / DUROCOLOR

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού DS-220
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού DS-220

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Νο 39
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Νο 39

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Hydrostop 2 Συστατικών
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Hydrostop 2 Συστατικών

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Hydrostop Roof
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Hydrostop Roof

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Hydrostop Watertank Professional
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού Hydrostop Watertank Professional

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού D-1
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού D-1

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού HYDROSTOP FLOOR
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου στεγανωτικού HYDROSTOP FLOOR

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου σφραγιστικού Duroflex Powder
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου σφραγιστικού Duroflex Powder

durostick arrow
Δείγμα πολυουρεθανικού σφραγιστικού Duroflex-PU
Preview
durostick

Δείγμα πολυουρεθανικού σφραγιστικού Duroflex-PU

durostick arrow
Δείγμα σφραγιστικού MS-Polymer Marine
Preview
durostick

Δείγμα σφραγιστικού MS-Polymer Marine

durostick arrow
Εφαρμοσμένο δείγμα DS-Polymer & Durowood DS-Polymer
Preview
durostick

Εφαρμοσμένο δείγμα DS-Polymer & Durowood DS-Polymer

durostick arrow
Δείγμα αδιαβροχοποίησης ξύλου με Nano Proof Wood DS-350
Preview
durostick

Δείγμα αδιαβροχοποίησης ξύλου με Nano Proof Wood DS-350

durostick arrow
Δείγμα αδιαβροχοποίησης υφάσματος με Nano Proof Fabric DS-300
Preview
durostick

Δείγμα αδιαβροχοποίησης υφάσματος με Nano Proof Fabric DS-300

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογής τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop Plaster Elastic - γραφιάτο
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογής τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop Plaster Elastic - γραφιάτο

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογής τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop Plaster Elastic
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογής τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop Plaster Elastic

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογής ελαστικότητας τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop Plaster Elastic
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογής ελαστικότητας τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop Plaster Elastic

durostick arrow
Δείγμα σιλικονούχου σοβά Hydrostop Silicone Plaster - λείο
Preview
durostick

Δείγμα σιλικονούχου σοβά Hydrostop Silicone Plaster - λείο

durostick arrow
Δείγμα σιλικονούχου σοβά Hydrostop Silicone Plaster - γραφιάτο
Preview
durostick

Δείγμα σιλικονούχου σοβά Hydrostop Silicone Plaster - γραφιάτο

durostick arrow
Δείγμα εύκαμπτου κονιάματος πολλαπλών εφαρμογών Megafix
Preview
durostick

Δείγμα εύκαμπτου κονιάματος πολλαπλών εφαρμογών Megafix

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένων βερνικών προστασίας πέτρας
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένων βερνικών προστασίας πέτρας

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογής Antislip
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογής Antislip

durostick arrow
Σταντ δειγμάτων αρμόστοκων
Preview
durostick

Σταντ δειγμάτων αρμόστοκων

durostick arrow
Δείγμα εφαρμοσμένου Ελαστικού & Ελαιαπωθητικού Αρμόστοκου
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμοσμένου Ελαστικού & Ελαιαπωθητικού Αρμόστοκου

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογών πανίσχυρου συγκολλητικού MS-Polymer Power Glue
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογών πανίσχυρου συγκολλητικού MS-Polymer Power Glue

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογής υπερκόλλας D-90
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογής υπερκόλλας D-90

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογών εποξειδικής κόλλας 20'
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογών εποξειδικής κόλλας 20'

durostick arrow
Δείγμα εφαρμογών με εποξειδική κόλλα 2 ωρών
Preview
durostick

Δείγμα εφαρμογών με εποξειδική κόλλα 2 ωρών

durostick arrow
Επιδαπέδια φιλοξενία και προβολή στεγανωτικού Hydrostop Roof
Preview
durostick

Επιδαπέδια φιλοξενία και προβολή στεγανωτικού Hydrostop Roof

durostick arrow
Σταντ Προβολής Στεγανωτικών
Preview
durostick

Σταντ Προβολής Στεγανωτικών

durostick arrow
Σταντ Καθαριστικών
Preview
durostick

Σταντ Καθαριστικών

durostick arrow
Σταντ Μαστορεμάτων
Preview
durostick

Σταντ Μαστορεμάτων

durostick arrow
Σταντ προϊόντων προστασίας πέτρινων επιφανειών
Preview
durostick

Σταντ προϊόντων προστασίας πέτρινων επιφανειών

durostick arrow
Σταντ Υδραυλικών
Preview
durostick

Σταντ Υδραυλικών

durostick arrow
Σταντ Αυτοκινήτου
Preview
durostick

Σταντ Αυτοκινήτου

durostick arrow
Σταντ Σκαφών
Preview
durostick

Σταντ Σκαφών

durostick arrow
Σταντ καθαριστικών Bioclean
Preview
durostick

Σταντ καθαριστικών Bioclean

durostick arrow
Σταντ καθαριστικό μαρμάρων Bioclean & D-21
Preview
durostick

Σταντ καθαριστικό μαρμάρων Bioclean & D-21

durostick arrow
Σταντ προστασίας κεραμικών πλακιδίων και αρμόστοκων
Preview
durostick

Σταντ προστασίας κεραμικών πλακιδίων και αρμόστοκων

durostick arrow
Σταντ προστασίας μαρμάρων D-22 & D-25
Preview
durostick

Σταντ προστασίας μαρμάρων D-22 & D-25

durostick arrow
Σταντ προώθησης αποφρακτικού D-14
Preview
durostick

Σταντ προώθησης αποφρακτικού D-14

durostick arrow
Σταντ καθαριστικού ξύλινων επιφανειών Wood Cleaner
Preview
durostick

Σταντ καθαριστικού ξύλινων επιφανειών Wood Cleaner

durostick arrow
Σταντ συλλέκτη υγρασίας Watertrap
Preview
durostick

Σταντ συλλέκτη υγρασίας Watertrap

durostick arrow
Σταντ αδιαβροχοποίησης υφασμάτων Nano Fabric DS-300
Preview
durostick

Σταντ αδιαβροχοποίησης υφασμάτων Nano Fabric DS-300

durostick arrow
Σταντ αυτοκινήτου - προστασία γυάλινων επιφανειών και φαναριών
Preview
durostick

Σταντ αυτοκινήτου - προστασία γυάλινων επιφανειών και φαναριών

durostick arrow
Σταντ Rust Free - Αντισκωριακό και λιπαντικό για 1000 χρήσεις
Preview
durostick

Σταντ Rust Free - Αντισκωριακό και λιπαντικό για 1000 χρήσεις

durostick arrow
Σταντ αφαίρεσης σκουριάς Rust Remover
Preview
durostick

Σταντ αφαίρεσης σκουριάς Rust Remover

durostick arrow
Σταντ χρωστικών σε μορφή πούδρας Durocolor Powder-C
Preview
durostick

Σταντ χρωστικών σε μορφή πούδρας Durocolor Powder-C

durostick arrow
Σταντ προβολής στόκων σπατουλαρίσματος
Preview
durostick

Σταντ προβολής στόκων σπατουλαρίσματος

durostick arrow
Σταντ πολυμορφικό εντύπων και δειγμάτων
Preview
durostick

Σταντ πολυμορφικό εντύπων και δειγμάτων

durostick arrow
Περιστρεφόμενο stand με δείγματα εφαρμοσμένων προϊόντων
Preview
durostick

Περιστρεφόμενο stand με δείγματα εφαρμοσμένων προϊόντων

durostick arrow
Εκθετήριο τεχνοτροπιών - Deco Center
Preview
durostick

Εκθετήριο τεχνοτροπιών - Deco Center

durostick arrow
Mini Εκθετήριο Τεχνοτροπιών
Preview
durostick

Mini Εκθετήριο Τεχνοτροπιών

durostick arrow
Σταντ Πάγκου Καταλόγων "pocket" Durostick σε 3 γλώσσες
Preview
durostick

Σταντ Πάγκου Καταλόγων "pocket" Durostick σε 3 γλώσσες

durostick arrow
Σταντ Πάγκου εντύπων
Preview
durostick

Σταντ Πάγκου εντύπων

durostick arrow
Σταντ Πάγκου εντύπων CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Preview
durostick

Σταντ Πάγκου εντύπων CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ

durostick arrow
Σταντ εντύπων και δειγμάτων
Preview
durostick

Σταντ εντύπων και δειγμάτων

durostick arrow
Σταντ Πάγκου σφραγιστικού DS-Polymer
Preview
durostick

Σταντ Πάγκου σφραγιστικού DS-Polymer

durostick arrow
Σταντ Πάγκου στόκων σπατουλαρίσματος
Preview
durostick

Σταντ Πάγκου στόκων σπατουλαρίσματος

durostick arrow