κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Μεταλλικός οδηγός στήριξης για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής.