κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

EPS 150 (Eps standard white)

Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται σε κτιριακές εφαρμογές, σε περιπτώσεις με απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και χαμηλές τιμές θερμικής
αγωγιμότητας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης συστήματος Thermoseal).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση Πλακών (cm)

100 x 50

Συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
m²/ΔΕΜΑ          ΠΑΧΟΣ mm
25                           20
16                           30
12                           40
10                           50
8                             60
7                             70
6                             80
5                            100

Κωδικός προσδιορισμού

PS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-BS200-CS(10)150
 

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας

λD=0,034 W/m*K