THERMOSEAL_COOLROOF_2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝO ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ANANEΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

B

1 Σε έναν κόσμο που εξαντλεί αλόγιστα τους φυσικούς του πόρους, η κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί πράξη υπευθυνότητας και στοιχείο πολιτισμού. Οι κατοικίες και τα κτίρια, μας παρέχουν ασφαλή καταφύγιο και άνεση για να ζούμε, να εργαζόμαστε και να δραστηριοποιούμαστε γενικότερα. Αποτελούν δε, πολύτιμα περιουσιακά μας στοιχεία. Η αξία που μία κατοικία έχει για τον ιδιοκτήτη της, είναι συνδεδεμένη -μεταξύ άλλων- με την ύπαρξή της στον χρόνο με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και την ενεργειακή της απόδοση. Η διατήρηση -και γιατί όχι-η αύξηση της ωφέλιμης ζωής ενός κτιρίου και η αποφυγή εμπορικής, τεχνικής, αισθητικής ή ενεργειακής υποβάθμισής του λόγω περιβαλλοντικών, καιρικών συνθηκών, ζημιών και φθορών είναι τόσο σημαντική, αρκετές φορές σημαντικότερη από την ίδια την αρχική του κατασκευή. Στην DUROSTICK παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και τους κανονισμούς που αφορούν τις κτιριακές κατασκευές και επισκευές, ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις κλπ. Παράγουμε προϊόντα και συστήματα που πέραν όλων των ποιοτικών και άλλων πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν, σέβονται τον καταναλωτή και εκπληρώνουν όσα υπόσχονται στο ακέραιο! Έχουμε κάθε φορά την κατάλληλη πρόταση για τέλειο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε κατασκευής. Στις σελίδες του εντύπου που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα, προϊόντα και λύσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

2 Η εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για καθαρά λόγους οικονομίας όσο και για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, είναι στις μέρες μας ένα ισχυρό ζητούμενο για την Ευρώπη, αλλά και για το σύνολο σχεδόν του πλανήτη. Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980 και η μόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως, στην καλύτερη περίπτωση, ανεπαρκής. Στον ενεργοβόρο χαρακτήρα των κτιρίων της Ελλάδας, συνηγορούν τα παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα, η μη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η ηλιοπροστασία των νοτιοδυτικών όψεων και η ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης. Ακόμη και στα ‘νεότερης’ κατασκευής κτίρια, παρατηρούνται αστοχίες σε σχέση με την ενεργειακή τους απόδοση, λόγω ανεπαρκούς μελέτης, ακατάλληλων επιλογών ως προς τα μονωτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν, ακόμη και κακών πρακτικών εφαρμογής. Η κοινοτική οδηγία που εκδόθηκε το 2002 με στόχο να υλοποιηθεί ένας κεντρικός σχεδιασμός που να αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενσωματώθηκε το 2008 στην Ελληνική πραγματικότητα και έτσι δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ. Ο ΚΕΝΑΚ, αξιολογεί τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και τα κατατάσσει ανάλογα με το ετήσιο ενεργειακό τους ‘αποτύπωμα’. Από τον Ιούλιο του 2010 και μετά, κάθε νέα οικοδομική άδεια ή κάθε ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου ακινήτου, οφείλει να συμμορφώνεται με όσα αναφέρει ο ΚΕΝΑΚ. Μάλιστα, ο ίδιος ο ΚΕΝΑΚ τροποποιήθηκε με πιο αυστηρά κριτήρια από τον Νοέμβριο του 2017, προκειμένου η εξοικονόμηση ενέργειας από την κτιριακή υποδομή της Ελλάδας να αυξηθεί περισσότερο. Δεδομένου ότι οι ενεργειακές απώλειες από το κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιία, ταράτσα, πιλοτή) συμβάλλουν καθοριστικά στη συνολική διαμόρφωση της ενεργειακής απόδοσής του, η οποιαδήποτε βελτιωτική παρέμβαση σε αυτό, επιφέρει άμεση μείωση του ενεργειακού ‘αποτυπώματος’ του εν λόγω κτιρίου. Επιπλέον, η οποιαδήποτε εκμετάλλευση (ενοικίαση, πώληση) ή μεταβίβαση ενός ακινήτου, υποχρεούται να συνοδεύεται από την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Ένα πιστοποιητικό με καλούς δείκτες ενεργειακής απόδοσης, προσθέτει υπεραξία στο ακίνητο. Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει (EAD 040083-00-0404, ETA 13/0006 και ETA 13/0007), το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων και κατοικιών (External Thermal Insulation Composite System (ETICS)) με τον διακριτικό τίτλο ‘THERMOSEAL’. Στην κορυφή της κατάταξης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, το THERMOSEAL, αποτελεί την κορυφαία επιλογή για κάθε τύπο κατασκευής σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της χώρας μας. Εξοικονόμηση Ενέργειας & Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα ‘Το THERMOSEAL έχει καταχωρηθεί στην Κλάση 1 και χαρακτηρίζεται ως Ιδιαίτερα Ανθεκτικό’ Το σύστημα έχει καταχωρηθεί στην Κλάση 1 και χαρακτηρίζεται ως Ιδιαίτερα Ανθεκτικό. Συγκριτικά, οι άλλες δύο κλάσεις, χαρακτηρίζουν τα συστήµατα ως ανθεκτικά ή ως ήπιας χρήσης.

3 Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Πιστοποιημένο κατά EAD 040083-00-0404, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA13/0007. Καταταγμένο στην κλάση 1, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανθεκτικό. Εύκαμπτο και ανεπηρέαστο, ώστε να προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση ρωγμών που προκαλούνται από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών, την έκθεσή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα. Διαπνέον και υδρατμοπερατό, επιτρέπει τη φυσική διαπνοή των επιφανειών, χωρίς να εγκλωβίζει στη μάζα του υδρατμούς. Υδρόφοβο σύστημα (απωθεί το νερό), με αποτέλεσμα την εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης υγρασίας και διείσδυσης νερού, αλλά και με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, χωρίς ίχνη αλάτων. Λύση Πιστοποιημένης Θερμομόνωσης, Στεγάνωσης, Αισθητικής & Ενεργειακής Αναβάθμισης. Εξοικονόμηση Ενέργειας και Xρημάτων Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου για θέρμανση, λιγότερη κατανάλωση ρεύματος για ψύξη. Καλύτερο εσωτερικό Περιβάλλον Το σύστημα εμποδίζει τη δημιουργία υδρατμών που εμφανίζονται εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος των χώρων. Προστασία της κατασκευής Ο ενεργειακός ‘μανδύας’ που δημιουργεί το THERMOSEAL, επενδύει τις εξωτερικές επιφάνειες και τις προστατεύει από καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Υψηλές Μηχανικές Αντοχές Η τελική επιφάνεια του συστήματος, είναι ανθεκτική στην κρούση, την τριβή, τη θλίψη και τον εφελκυσμό. Αισθητική αρτιότητα Ο σοβάς τελικής στρώσης που ολοκληρώνει την εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα να χρωματιστεί στη μάζα του και να αποδώσει άψογα φινιρισµένες επιφάνειες, σύμφωνα με την προσωπική σας χρωματική αισθητική, χωρίς να χρειάζεται βάψιμο. Σε μη εγχρωματισμένο σοβά, η βαφή μπορεί να γίνει με τα κατάλληλα ακρυλικά χρώματα που θα πρέπει να είναι ‘ικανά’ να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Ανακαίνιση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αναπλάθει και εκσυγχρονίζει παλαιότερες κατασκευές και συμβάλλει στην ενεργειακή τους αναβάθμιση. Το φυσικό επακόλουθο της εφαρμογής του συστήματος είναι η αύξηση της (ωφέλιμης) διάρκειας ζωής του κτιρίου, αλλά και της εμπορικής του αξίας. Προστασία του περιβάλλοντος Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση των εκπομπών (διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων ουσιών) που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το THERMOSEAL είναι… Με το THERMOSEAL επιτυγχάνεται…

4 Η θερμική ενέργεια που υφίσταται στο φυσικό μας περιβάλλον, πάντοτε κινείται από μία θερμή πηγή προς μία ψυχρότερη. Η δράση που κάνουμε για να διακόψουμε ή να περιορίσουμε αυτή τη φυσική κίνηση, ονομάζεται θερμομόνωση. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η θερμομόνωση είναι κυρίαρχο ζητούμενο στην κατασκευή τους. Λειτουργεί σαν φυσικό όριο μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος και των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί θερμική άνεση, η οποία θα διασφαλίσει την εμπειρία της ευχάριστης διαμονής των ανθρώπων στους χώρους. Επιπλέον, μέσω της αύξησης της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων, ‘επιτρέπεται’ η διαπνοή της τοιχοποιίας, ενώ ταυτόχρονα, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες (αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.). Τα κτίρια για τη θέρμανση και την ψύξη τους καταναλώνουν υψηλά ποσοστά ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται, στην πραγματικότητα ξοδεύεται, αφού τα χωρίς ή με ελλιπή μόνωση δομικά στοιχεία που συνθέτουν την κτιριακή δομή, συνηγορούν στην ανεξέλεγκτη απώλειά της. Δείτε σχηματικά τα σημεία απωλειών ενέργειας σε μια κατοικία που στερείται θερμομόνωσης και θερμοστεγάνωσης Τι είναι Θερμομόνωση; Απώλεια ενέργειας στις κτιριακές δομές 12 - 14% απώλεια ενέργειας μέσω του δαπέδου 20 - 30% απώλεια ενέργειας μέσω των παραθύρων 18 - 25% απώλεια ενέργειας μέσω των τοίχων 35 - 40% απώλεια ενέργειας μέσω της οροφής (επικλινούς ή οριζόντιας)

5 Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, η Ελλάδα χωρίζεται σε ζώνες με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Κλιματική ζώνη Α Σε αυτή τη ζώνη περιλαμβάνονται οι νομοί: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή). Κλιματική ζώνη Β Σε αυτή τη ζώνη περιλαμβάνονται οι νομοί: Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας. Κλιματική ζώνη Γ Σε αυτή τη ζώνη περιλαμβάνονται οι νομοί: Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. Κλιματική ζώνη Δ Σε αυτή τη ζώνη περιλαμβάνονται οι νομοί: Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας. Οι 4 κλιματικές ζώνες της χώρας Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ορίζει ενεργειακά τέσσερις κλιματικές ζώνες στην ελληνική επικράτεια. Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, κατατάσσονται στην αμέσως ψυχρότερη κλιματική ζώνη.

6 Νέες κατασκευές, ήδη δομημένα νέα κτίρια, καθώς και παλαιότερες κτιριακές δομές, μπορούν να υποδεχθούν σύστημα θερμομόνωσης προκειμένου να προστατευθούν από τη φθορά του χρόνου, τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά κυρίως για να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Πριν την εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει: να έχει διασφαλιστεί η στατικότητα του κτιρίου τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του συστήματος. Πιθανά προβλήματα στατικότητας ή και άλλες επισκευές θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το έργο. να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό τρόπο η πιστοποίηση του συστήματος βάσει των προδιαγραφών που ορίζονται στα επίσημα ευρωπαϊκά πρότυπα, συνολικά αλλά και για τα επί μέρους υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεσή του. να έχει αποτυπωθεί η ενεργειακή εικόνα του κτιρίου, ώστε να αποδεικνύεται η αναβάθμισή του μετά το πέρας των εργασιών. να τηρηθούν οι προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη που έχει προηγηθεί και αποτελεί οδηγό για το συγκεκριμένο έργο, αναφορικά με τις παρεμβάσεις που θα συντελεστούν. να έχει προβλεφθεί ο έλεγχος των εργασιών σε όλα τα στάδια εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του συστήματος. Εξυπακούεται ότι γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς εφαρμογής με εμπειρία. να υπολογιστεί ο κύκλος ζωής της εξωτερικής θερμομόνωσης, που ιδανικά θα πρέπει να συμπίπτει με τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Έτσι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου θα αποκομίσει τα ενεργειακά -και όχι μόνο- οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή του συστήματος. Πριν την εκκίνηση

7 Για να εκκινήσουν οι εργασίες εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK, θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα οι επιφάνειες που θα το υποδεχθούν. Οι όποιες επισκευές πιθανά χρειαστούν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές, χωρίς υγρασία, σαθρά σημεία, αποφλοιώσεις ή κακοτεχνίες. Για τον εντοπισμό θερμογεφυρών, χρησιμοποιείται θερμοκάμερα, ικανή να καταγράψει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου. Όταν η εφαρμογή εκκινεί από το επίπεδο του εδάφους, τότε δημιουργείται περιμετρικά, ζώνη στεγάνωσης για την προστασία του συστήματος από τα ισχυρά φορτία υγρασίας που μπορεί να προέρχονται από το υπέδαφος ή το εξωτερικό περιβάλλον (χιόνι, βροχή, πότισμα, καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου με νερό). Επίσης, σε επίπεδο εδάφους οι πιθανοί ‘τραυματισμοί’ της επιφάνειας δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα από τη διείσδυση υγρασίας ή νερού. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, δημιουργείται φρεάτιο κατά μήκος της επιφάνειας που πρόκειται να θερμομονωθεί, με βάθος 30-50cm και πλάτος 30-40cm. Στην επιμελώς καθαρισμένη επιφάνεια του κτιρίου που αποκαλύφθηκε και 50cm επάνω από το επίπεδο του εδάφους, εφαρμόζεται σε 3 διαδοχικές στρώσεις σταυρωτά, το πανίσχυρο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών HYDROSTOP WATERTANK. Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του εύκαμπτου, ινοπλισμένου στεγανωτικού κονιάματος D-1 FLEX. Στη ζώνη στεγάνωσης, σε όλο το ύψος και μήκος της, τοποθετούνται θερμομονωτικές πλάκες ενισχυμένης διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης όπου έχουμε προβλέψει στο κάτω σημείο εκκίνησής τους, να έχουν προφίλ 45°. Η θερμομόνωση ολοκληρώνεται με τα βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια. Στη βάση της θερμομονωμένης τοιχοποιίας και σε όλο το μήκος της, δημιουργείται αποστραγγιστική λωρίδα (ντρενάζ), πλάτους άνω των 30cm, που πληρούται με κροκάλα και γαρμπίλι. Η αποστραγγιστική λωρίδα θα πρέπει να καταλήγει στο σημείο απορροής όμβριων υδάτων του κτιρίου. Από το επίπεδο του εδάφους και έως τον πυθμένα, επάνω στη θερμομονωμένη επιφάνεια και για την επιπλέον ασφάλειά της, μπορεί να τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη (αυγουλιέρα). Τέλος, πληρούται το φρεάτιο. Η ζώνη στεγάνωσης απεικονίζεται σχηματικά στο σχέδιο Α. Στάδια εφαρμογής συστήματος THERMOSEAL 1 Στάθμη εδάφους Hydrostop Plaster Elastic ή Hydrostop Silicone Plaster ή Hydrostop Acrylic Plaster ή Hydrostop Thermo Plaster Υαλόπλεγμα DS-4160 Hydrostop Watertank ή D-1Flex Toιχοποιία EPS 80, EPS 100 ή XPS ETICS EMB EPS 150, EPS 200 ή XPS ETICS EMB Aποστραγγιστική λωρίδα με κροκάλες Σχέδιο Α Βύσμα στήριξης - τάπα Ultracoll Thermo ή Romix Thermo ή Ultrafix Thermo 0,5 m 0,3 m 0,3 - 0,4m 45° HYDROSTOP WATERTANK Στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΈΣ ΠΛΆΚΕΣ Διογκωμένη, Γραφιτούχα & Εξηλασμένη πολυστερίνη D-1 FLEX Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού ή i i

8 Τοποθέτηση οδηγού εκκίνησης - στήριξης, κατά μήκος της βάσης της επιφάνειας. Ο οδηγός εκκίνησης τοποθετείται σε 0,5-1cm απόσταση από το έδαφος ή το δάπεδο. Στον αρμό που δημιουργείται τοποθετείται κορδόνι πολυαιθυλενίου DS-265. Σε βαθύτερους αρμούς συνιστάται πλήρωση με αφρό πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης POWER THERMO. Στη συνέχεια, σφραγίζεται με την πολυουρεθανική μαστίχη DUROFLEX-PU. Η χρήση αποστατών, νήματος στάθμης ή συσκευών laser, διασφαλίζουν την ορθή κατακορύφωση της εφαρμογής. Αν η εφαρμογή καλύψει μεγάλα ύψη επιφανειών, εκκινούμε εκ νέου με οδηγούς. Ο νέος οδηγός θα πρέπει να απέχει από την τελευταία στρώση των θερμομονωτικών πλακών 2-3mm, ώστε να παραλαμβάνονται οι τάσεις από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών. Ο αρμός που δημιουργείται πληρούται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Το επιλεγμένο, κατάλληλο θερμομονωτικό μέσο, EPS (λευκή ή γραφιτούχα) διογκωμένη πολυστερίνη ή XPS εξηλασμένη πολυστερίνη, υποδέχεται την ειδική κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών. Η DUROSTICK, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, προτείνει τριών διαφορετικών τύπων κόλλες. ULTRACOLL THERMO, ROMIX THERMO και ULTRAFIX THERMO. Εξαιρετικά, στη ζώνη στεγάνωσης που έχει εφαρμοστεί περιφερειακά, η επιλογή του θερμομονωτικού μέσου αφορά ενισχυμένη πολυστερίνη υψηλών προδιαγραφών, προκειμένου να προστατευθεί η εφαρμογή από πιθανή ανοδική υγρασία και κτυπογενείς ή αερόφερτους ήχους. Η συναρμογή των θερμομονωτικών πλακών στην επιφάνεια, θα πρέπει να είναι άψογη, χωρίς κενά μεταξύ τους, ενώ η κάθε διαστρωμένη σειρά θα πρέπει να διασταυρώνει τους αρμούς της με την επόμενη που ακολουθεί. 2 3 4 DUROFLEX-PU Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) DS-265 Κορδόνι πολυαιθυλενίου PRIMER-PU Αστάρι για το DUROFLEX-PU POWER THERMO Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης ULTRACOLL THERMO Kόλλα θερμομονωτικών πλακών ULTRAFIX THERMO Kόλλα θερμομονωτικών πλακών ROMIX THERMO Kόλλα θερμομονωτικών πλακών Οδηγός εκκίνησης ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΈΣ ΠΛΆΚΕΣ Διογκωμένη, Γραφιτούχα & Εξηλασμένη πολυστερίνη

9 Ο ‘καμβάς’ που δημιουργείται από την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών, θα πρέπει να ακολουθεί τη λογική του σχεδίου Β. Το σχέδιο Γ εμφανίζει λάθος εφαρμογή. Οι αρμοί των πλακών δεν πρέπει να συμπίπτουν με υφιστάμενους αρμούς στην επιφάνεια εφαρμογής, ενώ η τοποθέτησή τους περιφερειακά των ανοιγμάτων, θα πρέπει να ακολουθεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογία. Το γωνιακό κόψιμο των πλακών εξυπηρετεί την ανάγκη αποφυγής ρηγματώσεων μελλοντικά. Οι εσωτερικές κάθετες επιφάνειες σε πόρτες, παράθυρα, πρέκια και λαμπάδες, θερμομονώνονται επίσης. 24 ώρες μετά από την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών, με δράπανο και προσαρμοσμένο κατάλληλο ποτηροτρύπανο, δημιουργούνται θέσεις για την τοποθέτηση βυσμάτων στερέωσης των πλακών. 6-8 βύσματα ανά m2 επιφάνειας, θα διασφαλίσουν την αγκύρωση των θερμομονωτικών πλακών με το υπόστρωμα και θα αποτρέψουν την απόσπασή τους από την επιφάνεια λόγω δονήσεων, ανέμων ή άλλων μηχανικών καταπονήσεων που μπορεί να συμβούν. Τα βύσματα τοποθετούνται στα σημεία σύμπτωσης των πλακών και αλλού. 4α 5 5α Φρέζα μεταλλική ή πλαστική Σχέδιο Β Σωστή τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Σχέδιο Γ Λάθος τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών Thermoseal Thermoseal Premium

10 Στις επιφάνειες που πλησιάζουν τις κάθετες ακμές της τοιχοποιίας, η τοποθέτηση βυσμάτων θα πρέπει να είναι πυκνότερη (8-10 βύσματα ανά m2) για ευνόητους λόγους. Δείτε το σχέδιο που ακολουθεί. Για την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών, τα βύσματα στερέωσης (αγκύρια) καλύπτονται με τις ειδικές κυκλικές τάπες πολυστερίνης. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα στοκαρίσματος των οπών των βυσμάτων. Στις ακμές της εφαρμογής, στις άκρες και τα ανοίγματά της, τοποθετούνται γωνιόκρανα. Η συγκόλλησή τους γίνεται με την ίδια κόλλα συγκόλλησης των θερμομονωτικών πλακών. Για να ενισχυθεί η αντοχή στις γωνίες των ανοιγμάτων, τοποθετούνται λωρίδες υαλοπλέγματος 30x40cm και εγκιβωτίζονται με την κόλλα των θερμομονωτικών πλακών. 5α 5β Προφίλ σύνδεσης παραθύρων (ανοιγμάτων) Γωνιόκρανο PVC σταθερό Γωνιόκρανο PVC με νεροσταλάκτη Τάπες πολυστερίνης

11 Διαστρώνεται, στο σύνολο της επιφάνειας, κόλλα θερμομονωτικών πλακών (με οδοντωτή σπάτουλα). Εγκιβωτίζεται στη στρώση της κόλλας αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα και καλύπτεται με την ίδια την κόλλα. Οι λωρίδες του υαλοπλέγματος αλληλεπικαλύπτονται στη γραμμή - οδηγό που φέρει το προϊόν στο σώμα του. Η χρήση αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος ενισχύει την εφαρμογή, ώστε να υποδεχθεί το τελικό επίχρισμα του συστήματος. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 24 ώρες μετά από το προηγούμενο στάδιο (όταν στεγνώσει η ολπισμένη στρώση)*, ασταρώνεται συνολικά η επιφάνεια προκειμένου να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης για τον σοβά που θα αποτελέσει το κέλυφος του συστήματος. Ανάλογα με το τελικό επίχρισμα, επιλέγουμε και το αντίστοιχο αστάρι. Για τον τσιμεντοειδή σοβά, HYDROSTOP PLASTER PRIMER. Για τους παστώδεις σοβάδες, HYDROSTOP SILICONE PRIMER. Για όλα τα τελικά επιχρίσματα, σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες, QUARTZ PRIMER THERMO. * Σε εφαρμογές στο επίπεδο του εδάφους όπου έχει γίνει στεγανοποίηση στην τοιχοποιία (στάδιο 1), επαναλαμβάνεται και εδώ στεγανοποίηση (ζώνη στεγάνωσης) πριν το αστάρωμα και το σοβάτισμα. Το τελικό στάδιο εφαρμογής θερμοπρόσοψης είναι η κάλυψη του συστήματος με σοβά. Ο σοβάς καλείται να επενδύσει την κατασκευή ως ένας ισχυρός μανδύας που θα προστατεύσει το σύστημα από τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τις δονήσεις του εδάφους, τις μηχανικές καταπονήσεις που πιθανά θα υποστεί η τελική επιφάνεια στη μεγάλη διάρκεια της ζωής της. Η τελική επίχριση του συστήματος θα πρέπει επίσης να διαθέτει την απαραίτητη ευκαμψία, για να μπορεί να ‘παρακολουθεί’ την κίνηση των επιφανειών ώστε να επιτυγχάνεται και αντιρηγματική προστασία στην κατασκευή. Κρίσιμης σημασίας είναι να διασφαλίζεται η διαπνοή και η υδαταπωθητικότητα της κατασκευής. 6 8-9 10 7 DS-4160 Αλκαλίμαχο Υαλόπλεγμα Οπλισμού Θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm, 160gr/m2 Hydrostop plaster Primer Αστάρι τσιμεντοειδούς σοβά Hydrostop silicone Primer Αστάρι παστωδών σοβάδων Quartz Primer Thermo Αστάρι τσιμεντοειδών και παστωδών σοβάδων Τα αστάρια που προτείνονται για τους παστώδεις σοβάδες, ‘λειτουργούν’ και ως σταθεροποιητής της χρωματικής απόχρωσης (εφόσον χρωματιστούν σε παραπλήσια απόχρωση με το τελικό επίχρισμα). i

12 Η DUROSTICK διαθέτει ποικιλία υφών (κοκκομετριών) και χρωμάτων για τα τελικά επιχρίσματα του συστήματος THERMOSEAL. Επιλέξτε τον ανόργανο, τσιμεντοειδή σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC (λείος 0,8mm και γραφιάτο 4mm) ή έναν από τους οργανικούς, παστώδεις σοβάδες: HYDROSTOP SILICONE PLASTER, HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE ή HYDROSTOP THERMO PLASTER FINE, σε εύρος κοκκομετριών από 0,8mm έως 2,5mm. Αρμοί διαστολής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους υπάρχοντες αρμούς διαστολής της κτιριακής δομής που διατρέχουν το υπόστρωμα. Η απολύτως απαραίτητη διαδικασία είναι να δημιουργηθούν αντίστοιχοι, εγκάρσιοι στο σύστημα αρμοί, που να συμπίπτουν με τους υπάρχοντες στο κτίριο. Πέραν των υπαρχόντων, αρμοί διαστολής δημιουργούνται κατά την εκκίνηση του έργου κάτω από τους οδηγούς στήριξης, καθώς και στο άνω τελείωμα των θερμομονωτικών πλακών, εκεί που συναντούν το γείσο της στέγης, της ταράτσας, ή της βεράντας του πιο πάνω ορόφου. Κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις οδηγίες της μελέτης του μηχανικού, ενδέχεται να χρειάζεται δημιουργία αρμών και σε άλλα σημεία της κατασκευής. Για την πλήρωση των συγκεκριμένων αρμών, χρησιμοποιείται στο βάθος τους κομμάτι του ίδιου του μονωτικού υλικού και στη συνέχεια κορδόνι πολυαιθυλενίου DS265 ή το ειδικό τεμάχιο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η DUROSTICK προτείνει την εφαρμογή της πολυουρεθανικής μαστίχης DUROFLEX-PU για τη σφράγιση του αρμού, αφού προηγηθεί αστάρωμα με PRIMER-PU, για να διασφαλιστούν άριστες συνθήκες πρόσφυσης στη μαστίχη. Δείτε σχηματικά την τομή ενός αρμού διαστολής, στο σχέδιο που ακολουθεί. Δομικό στοιχείο Tελικό επίχρισμα Aρμός διαστολής κτιρίου Κορδόνι πολυαιθυλενίου Πολυουρεθανική μαστίχη Εγκιβωτισμένο υαλόπλεγμα Κόλλα θερμομονωτικών πλακών Φιλέτο μονωτικού Θερμομονωτικές πλάκες Τομή συστήματος θερμοπρόσοψης, με εγκάρσιο αρμό διαστολής DS-265 Κορδόνι πολυαιθυλενίου Hydrostop Acrylic Plaster Fine Ακρυλικός Παστώδης Οργανικός σοβάς τελικής στρώσης Hydrostop Thermo Plaster Fine Ακρυλικός Παστώδης Οργανικός σοβάς τελικής στρώσης Hydrostop Silicone Plaster Σιλικονούχος Παστώδης Οργανικός σοβάς τελικής στρώσης Hydrostop Plaster Elastic Τσιμεντοειδής Ανόργανος σοβάς τελικής στρώσης DUROFLEX-PU Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) PRIMER-PU Αστάρι για το DUROFLEX-PU i

13 Η DUROSTICK με άρτια στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, αποτελούμενο από μηχανικούς και τεχνικούς συμβούλους έργων, συμπαρίσταται ουσιαστικά σε κάθε ανάγκη ή τεχνική βοήθεια χρειαστεί, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, Μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών της, υποστηρίζει έργα εξωτερικής θερμομόνωσης - και όχι μόνο- από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα κτίρια στη χώρα μας. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των τεχνικών μας συμβούλων, διασφαλίζει τον άρτιο σχεδιασμό και την επίλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων, προκειμένου να ολοκληρώσετε με ασφάλεια ένα άριστο τεχνικά έργο. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς με ένα τηλεφώνημα στο 210 5516 500, το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στο technical@ durostick.gr ή την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της εταιρείας www.durostick.gr. Παράλληλα, στα πλαίσια κατάρτισης συνεργείων τεχνιτών και τεχνικών εταιρειών που εξειδικεύονται στις θερμοπροσόψεις κτιρίων, οργανώνονται περιοδικά στην DUROSTICK τεχνικές ενημερώσεις και σεμινάρια εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας των έργων. Η επιλογή της απόχρωσης στην τελική επιφάνεια του THERMOSEAL, μπορεί να γίνει μέσα από τις συλλογές των χρωματολογίων της DUROSTICK. Αν ωστόσο θέλετε να δείτε πώς θα δείχνει το κτίριό σας με την απόχρωση της επιλογής σας, ή δεν έχετε καταλήξει και θέλετε να δοκιμάσετε χρώματα στην επιφάνεια, υπάρχει τρόπος. COLORS by DUROSTICK, είναι η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό ή το tablet σας και με αυτή να χρωματίσετε συνολικά ή τμηματικά, με ένα, δύο ή περισσότερα χρώματα τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου σας. Οι ψηφιακές αποχρώσεις που θα επιλέξετε να χρωματίσουν τις επιφάνειες, θα σας δώσουν την αίσθηση του τελικού αποτελέσματος πριν αυτό συμβεί. Για την ασφάλεια της ψηφιακής σας επιλογής, μην παραλείψετε να βεβαιώσετε τη χρωματική απόδοση των αποχρώσεων που καταλήξατε, με τα επίσημα χρωματολόγια της DUROSTICK, όπου εκεί εμφανίζονται οι αποχρώσεις στη φυσική τους μορφή. Εννοείται πως η εφαρμογή COLORS θα σας οδηγεί κάθε φορά που θα θέλετε να ‘παίξετε’ με τα χρώματα μέσα και έξω από το κτίριό σας, στους τοίχους, τα ταβάνια, τα υφάσματα της επίπλωσης, τις κουρτίνες και ό,τι άλλο αποδίδεται με χρώμα. Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία COLORS by DUROSTICK Videos Η εφαρμογή διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ για ANDROID & iOS συσκευές στο PLAY STORE και APP STORE αντίστοιχα. Ρεαλιστικές εφαρμογές του συστήματος THERMOSEAL, μπορείτε να δείτε στο κανάλι της DUROSTICK στο YouTube ANDROID iOS

14 Το συμβατικό χρώμα των σοβάδων είναι το λευκό. Για τον καθένα ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του ή εκ των υστέρων στην επιφάνειά του. Εύκαμπτο, Υδαταπωθητικό Τσιμεντοειδές, ανόργανο επίχρισμα - σοβάς τελικής στρώσης, με λείο (0,8mm) ή αδρό (γραφιάτο 4mm) φινίρισμα. O αδρός (γραφιάτο), χρωματίζεται στη μάζα του σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις χρωματολογίου, με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Χρωματισμός Hydrostop Plaster Elastic Χρωστικές σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C Στα ανόργανα τελικά επιχρίσματα ακολουθεί συνήθως και τελική στρώση βαφής για τέλεια χρωματική ομοιομορφία και αισθητική αναβάθμιση της πρόσοψης. Επιλέξτε ένα από τα ειδικά σχεδιασμένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή χρώματα:  το Θερμοκεραμικό Ενεργειακό χρώμα THERMOELASTIC Colour,  το Στεγανωτικό Ελαστομερές χρώμα D-80 HYDROSTOP elastic,  το Αυτοκαθαριζόμενο, Σιλικονούχο χρώμα WALL PRO NANO PAINT,  το Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα DUROPAINT-PU. Όλες οι προτεινόμενες βαφές (τελική βαφή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης), παρέχουν τον καλύτερο συνδυασμό προστασίας και ανθεκτικότητας των προσόψεων στην υγρασία, την UV ακτινοβολία, τις καιρικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Χρωματίζoνται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Εκατοντάδες ακόμη αποχρώσεις είναι στη διάθεσή σας μέσα από τις συλλογές χρωμάτων της DUROSTICK. Όλες οι προτεινόμενες αποχρώσεις είναι ειδικά επιλεγμένες για τις υψηλές επιδόσεις αντοχής τους στο εξωτερικό περιβάλλον και την αισθητική τους αρτιότητα. Βεντάλια COLORS 855 αποχρώσεων Βεντάλια COLORS XTERIOR 261 αποχρώσεων

15 Ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER, ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE και ο HYDROSTOP THERMO PLASTER FINE , είναι παστώδεις σοβάδες που μπορούν να παραδοθούν έτοιμοι - χρωματισμένοι στη μάζα τους, κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλεγμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου που παρουσιάζεται, όπως και κάθε άλλη συνιστώμενη εργοστασιακή απόχρωση, είναι ειδικά μελετημένες ώστε να παραμείνουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται τελική βαφή των επιφανειών. Η πρακτική εφαρμογής έτοιμου εγχρωματισμένου σοβά, είναι οικονομικότερη λύση σε σχέση με τη βαφή του, αφού το έργο ολοκληρώνεται ταχύτερα και χωρίς τα έξοδα αγοράς εξειδικευμένων χρωμάτων και εργατικών για την εφαρμογή τους. Εκτός από τις 44 αποχρώσεις που παρουσιάζονται στο χρωματολόγιο των παστωδών σοβάδων και τις 261 επιλεγμένες αποχρώσεις της βεντάλιας thermoseal Plaster, διαθέσιμες επίσης είναι και εκατοντάδες άλλες, μέσα από τις βεντάλιες της DUROSTICK. Χρωματισμός παστωδών σοβάδων Xρωματολόγιο παστωδών σοβάδων: 44 επιλεγμένες αποχρώσεις. Η απόδοση των αποχρώσεων που απεικονίζονται, είναι ενδεικτική. Δείτε τη ρεαλιστική απόχρωση και το φινίρισμα των σοβάδων, στο χρωματολόγιο που θα βρείτε στα σημεία πώλησης του συστήματος THERΜOSEAL. Σιλικονούχο, Αδιάβροχο - Υδρατμοπερατό, οργανικό επίχρισμα - παστώδης σοβάς τελικής στρώσης, με λείο (Fine 1,0mm και 1,5mm), ή αδρό (Graffiato 2,5mm) φινίρισμα. Λευκός, διατίθεται σε εκατοντάδες αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων και 44 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου και 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας thermoseal Plaster. Ακρυλικό, Αδιάβροχο οργανικό επίχρισμα - παστώδης σοβάς τελικής στρώσης, με λείο φινίρισμα (1,0mm και 1,5mm). Λευκός, διατίθεται σε εκατοντάδες αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων και 44 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου και 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας thermoseal Plaster. Ακρυλικό, Υδαταπωθητικό οργανικό επίχρισμα - παστώδης σοβάς τελικής στρώσης, με λείο φινίρισμα (0,8mm, 1,0mm, 1,2mm και 1,5mm). Λευκός, διατίθεται σε εκατοντάδες αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων και 44 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου και 261 επιλεγμένες αποχρώσεις βεντάλιας thermoseal Plaster. Hydropstop Silicone Plaster Hydropstop Acrylic Plaster Fine Hydrostop Thermo Plaster Fine Xρωματολόγιo παστωδών σοβάδων Βεντάλια thermoseal Plaster 261 αποχρώσεων ΔΙΑΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΜΕΛΗ ΟΡΦΕΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΧΑΡΙΣ ΜΕΛΑΝΘΗ ΝΙΟΒΗ ΚΡΟΝΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΙΩΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΩ ΑΝΤΙΟΠΗ ΕΡΜΗΣ ΘΕΜΙΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΘΕΤΙΣ ΩΡΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΛΙΚΗ ΡΕΑ ΜΕΛΙΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΛΕΙΩ ΦΟΙΒΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑ ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΙΟΛΟΣ ΤΙΤΑΝΑΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0OTg2