Preview
durostick
Preview
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

DS-230

Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά

Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα), με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm και βάρος 55gr/m2. Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων. Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι. Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικέςσυναρμογές και προστατεύει από τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων. Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, καθώς και για την κατά μήκος τοποθέτησή της σε αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Συσκευασία

    Ρολό: 5cmx20m, 5cmx90m

Γενικά χαρακτηριστικά