κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durostop

Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη κονιαμάτων

Ακρυλική ρητίνη υψηλής συμπύκνω σης, η οποία προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους. Αυξάνει την πρόσφυση των κονιαμάτων, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την αντοχή τους σε τριβές. Προστατεύει τους σοβάδες και τις συνδετικές κονίες από τις ρηγματώσεις που δη-μιουργούν σκαπτικά μηχανήματα που δουλεύουν σε γειτονικά οικόπεδα, καθώς και από ελαφρές σεισμικές δονήσεις. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

Συσκευασία

5lt, 10lt, 20lt