κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-20

Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, βελτιώνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά τους, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών. Ως υλικό προεπάλειψης, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων. Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 11 έως 15 μέρη με νερό.
Συσκευασία 1lt, 5lt, 20lt, 1000lt.