Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Durofibre

Ίνες πολυπροπυλενίου 6 & 12mm

Ίνες πολυπροπυλενίου (PP) ειδικής επεξεργασίας. Κατά την προσθήκη τους διασπείρονται άμεσα και δημιουργούν ένα τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο απορροφά τις τάσεις συρρίκνωσης και ‘εμποδίζει’ τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (cracking) κατά την ξήρανση. Αποτελούν ενισχυτικό πρόσθετο σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων. Βελτιώνουν την ευκαμψία, την αντοχή σε κρούση και επιφανειακή τριβή, καθώς και τη συνεκτικότητά τους. Συνδυάζονται άριστα με τα βελτιωτικά γαλακτώματα και τους ρευστοποιητές της DUROSTICK. Επίσης, δεν προσβάλλονται από αλκάλια και οξέα και η προσθήκη τους, κατά την ομογενοποίηση του σκυροδέματος, δεν φθείρει τα τοιχώματα των μηχανημάτων παραγωγής και άντλησης.
Πιστοποιημένες κατά ΕΝ 14889-2.
Σημείωση: Η προσθήκη ινών DUROFIBRE 6mm είναι απαραίτητη σε κονιάματα των οποίων τα αδρανή είναι μικρότερα των 10mm. Η προσθήκη ινών DUROFIBRE 12mm είναι απαραίτητη σε εκτοξευόμενο ή απλό σκυρόδεμα, με μέγεθος κόκκου αδρανών μεγαλύτερο των 10mm.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    6mm: Από 600-900gr/m³ σκυροδέματος ή κονιάματος.
    12mm: 12mm: Από 900-1.200gr/m³ σκυροδέματος ή κονιάματος.
    Ανάλογα με την απαίτηση του οπλισμού.

  • Συσκευασία

    900gr (6mm & 12mm)

Γενικά χαρακτηριστικά