κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Romix Μαρμαροσοβάς

Τελικής στρώσης

Εργολαβικός σοβάς, σταθερής επιλεγμένης λευκής μαρμαρόσκονης, με προσθήκη υδράσβεστου, λευκού τσιμέντου και βελτιωτικών πρόσθετων. Δουλεύεται εύκολα, δεν ‘κρεμάει’ και εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες, ως τελική επίστρωση σε τοιχοποιίες που έχουν ήδη περαστεί με σοβά βασικής στρώσης, παραδοσιακό ή τυποποιημένο και μετά την πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή τους.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W1 κατά ΕΝ 998-1.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 6kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος

Συσκευασία

25kg