Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Romix Μαρμαροσοβάς

Τελικής στρώσης

Εργολαβικός μαρμαροσοβάς, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών, κρυσταλλική μαρμαρόσκονη και βελτιωτικά πρόσθετα. Δουλεύεται εύκολα, δεν ‘κρεμάει’ και δεν παρουσιάζει σκασίματα. Εφαρμόζεται ως τελική επίστρωση σε τοιχοποιίες που έχουν προετοιμαστεί με σοβά βασικής στρώσης, παραδοσιακό ή τυποποιημένο, μετά την πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή του. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc1 κατά ΕΝ 998-1.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Περίπου 6kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος

  • Συσκευασία

    25kg

  • Χρώμα

    Λευκό

Γενικά χαρακτηριστικά