κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Hydrostop Silicone Primer

Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών με αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι έτοιμο προς χρήση για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής στρώσης, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER και ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Συσκευασία

5lt, 20lt

Χρώμα

Λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).