Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Hydrostop Silicone Primer

Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών με αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι έτοιμο προς χρήση για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής στρώσης, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο HYDROSTOP SILICONE PLASTER, ο HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER και ο HYDROSTOP THERMO PLASTER της DUROSTICK.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώματος

  • Συσκευασία

    5lt, 20lt

  • Χρώμα

    Λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει)

Γενικά χαρακτηριστικά