Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Hydrostop Plaster Primer

Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, ιδανικό για την προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να δεχθούν έγχρωμους τσιμεντοειδείς σοβάδες. Με υψηλή διεισδυτική ικανότητα εμποτίζει τις επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. Μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητά τους, διατηρώντας τη διαπνοή τους. Διασφαλίζει την προστασία των σοβάδων τελικής στρώσης από το πρόωρο επιφανειακό στέγνωμα (αφυδάτωση), απομακρύνοντας τον κίνδυνο μείωσης των αντοχών του σοβά και εμφάνισης ρωγμών. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα ιδιαίτερα πορώδη, όπως σοβάδες πρώτης στρώσης και πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν λευκό ή έγχρωμο σοβά, διασφαλίζοντας ομοιογενές στέγνωμα και χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια. 

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Απόδοση

    Περίπου 10-12/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα (του υποστρώματος) και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

  • Συσκευασία

    5lt, 20lt

  • Χρώμα

    Λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει)

Γενικά χαρακτηριστικά