Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Hydrostop Plaster Elastic - Λείος

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 5mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων. Ως σοβάς τελικής στρώσης, αποτελεί μέρος του Πιστοποιημένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404, ΕΤΑ 13/0006 και ΕΤΑ 13/0007.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc2 κατά ΕΝ 998-1.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος

  • Συσκευασία

    25kg

  • Χρώμα

    Υπόλευκο

Γενικά χαρακτηριστικά