κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Megafix

Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή και στεγανοποίηση τοιχοποιίας

Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονί­αμα ενός συστατικού, λευκού χρώματος.

Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαι­ρετική εργασιμότητά του. Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχο­ποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυ­ση υγρασίας με έναν υδαταπωθητικό μανδύα μα­κροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), του θείου ή του αζώτου. Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1. Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504-3.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

5kg, 25kg.