κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

DS-245 Power Mortar Rapid

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας πήξης, για πάχη έως 4cm/στρώση

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ελεγχόμενης συρρίκνωσης, ενισχυμένο με μεταλλικά σφαιρίδια και επιλεγμένα αδρανή. Ιδιαίτερα θιξοτροπικό, με εξαιρετική εργασιμότητα και φινίρισμα, είναι κατάλληλο για ‘υψηλών απαιτήσεων’ και γρήγορης πήξης επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Ιδανικό για γρήγορες επιδιορθώσεις σε αποσαθρωμένες όψεις μπαλκονιών, καθώς και σε επισκευές σε οροφές. Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια μετά από σκυροδετήσεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. Αποτελεσματικό για κάθε επισκευή οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής, κρούσης ή ενανθράκωσης.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 18kg/m²/cm πάχους στρώσης

Συσκευασία

5kg, 25kg

Χρώμα

Γκρι