Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Perlafix

Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων

Πολυμερικό, ινοπλισμένο, αντιπαγετικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και ευκαμψία. Είναι κατάλληλο για την άρρηκτη συγκόλληση κορφιάδων, ακροκεράμων, καθώς και για τη σφράγιση φωλιών στις απολήξεις περιμετρικά των κεραμιδιών. Αποτελεί ιδανική επιλογή και σε περίπτωση αποκόλλησης κεραμιδιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Συνιστάται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος D-9 ή του DUROFLEX POWDER κεραμιδί χρώματος, για τη διασφάλιση πρόσθετης στεγανοποίησης του εμφανούς κονιάματος (τουλάχιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του PERLAFIX).
Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιί­ας γενικής χρήσης (G) κατά ΕΝ 998-2.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Περίπου 14kg/m²/cm πάχους στρώσης

  • Συσκευασία

    25kg

  • Χρώμα

    Κεραμιδί ανοιχτό

Γενικά χαρακτηριστικά