κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Βόρακας

Iσχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για σκληρές συγκολλήσεις χαλκοσωλήνων και ορείχαλκου. Ο ΒΟΡΑΚΑΣ της DUROSTICK είναι κατάλληλος για την ενίσχυση των συγκολλήσεων με βέργες χαλκού ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες ή σωλήνες ορείχαλκου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Ανάλογα την εφαρμογή.

Συσκευασία 120gr.