Preview
durostick
Preview
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Βόρακας

Iσχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για τον καθαρισμό και την απολίπανση μεταλλικών επιφανειών. Eίναι κατάλληλος για την ενίσχυση των συγκολλήσεων με βέργες χαλκού ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες ή σωλήνες ορείχαλκου.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Συσκευασία

    120gr

  • Χρώμα

    Λευκό

Γενικά χαρακτηριστικά