κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durolin 100

Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης πολλαπλών εφαρμογών

Συνδετική υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή πούδρας. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία απορροφητικών επιφανειών, αλλά και ως αστάρι πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τη συγκολλητική δύναμη και την πλαστικότητα αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε στόκους σπατουλαρίσματος, ασβέστη, τσιμέντο, υδροχρώματα, καθώς και για τη δημιουργία στόκου καλλιτεχνίας για τοίχους. Απαραίτητη σε αρκετές οικοδομικές εργασίες ή διακοσμήσεις. Μπορεί να αναμειχθεί με λάδια, βερνίκια και πλαστικά χρώματα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Ως αστάρι: 125gr/6lt νερού
Ως πρόσμικτο: 125gr/3lt νερού, ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία

125gr