Preview
durostick
Preview
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Durolin 100

Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης πολλαπλών εφαρμογών

Συνδετική υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή πούδρας. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία απορροφητικών επιφανειών, αλλά και ως αστάρι πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τη συγκολλητική δύναμη και την πλαστικότητα αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε στόκους σπατουλαρίσματος, ασβέστη, τσιμέντο, υδροχρώματα, καθώς και για τη δημιουργία στόκου καλλιτεχνίας για τοίχους. Απαραίτητη σε αρκετές οικοδομικές εργασίες ή διακοσμήσεις. Μπορεί να αναμειχθεί με λάδια, βερνίκια και πλαστικά χρώματα.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Ως αστάρι: 125gr/6lt νερού
    Ως πρόσμικτο: 125gr/3lt νερού, ανάλογα με την εφαρμογή

  • Συσκευασία

    125gr

Γενικά χαρακτηριστικά