Preview
durostick
Preview
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Βελατούρα

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου

Yπόστρωμα βερνικοχρωμάτων αλκυδικής βάσης, πυκνόρρευστο, κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων. Προσφύεται δυναμικά, έχει υψηλή καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, απλώνει και τρίβεται με ευκολία. Δημιουργεί ιδανική, λεία επιφάνεια και προσδίδει ιδιαίτερη αντοχή στην τελική βαφή. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Απόδοση

    Περίπου 10-12/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

  • Συσκευασία

    750ml, 2,5lt

  • Χρώμα

    Λευκό

Γενικά χαρακτηριστικά