κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Granular Ultra

Ρητινούχος ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος εξομάλυνσης (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)

Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότητας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθή­κη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανει­ών, όπως εμφανές σκυρόδεμα ή πορομπετόν, κα­λύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμέ­νους ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχο­ποιίες που έχουν περαστεί με RELIEF ή Μυκονιά­τικη τεχνοτροπία σοβά. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κα­τά ΕΝ 998-1.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Kατανάλωση

Περίπου 1,4kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

20kg