κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

D-66 Repair

Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές και οπές εξωτερικών- εσωτερικών χώρων

Επισκευαστικός, λευκός ρητινούχος στόκος, τσι­μεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένος, εμπλουτισμέ­νος με κεραμικά σφαιρίδια. Ιδιαίτερα θιξοτροπικός, δεν ‘κρεμάει’, με αποτέ­λεσμα να μην χρειάζεται καλούπι. Γεμίζει με μία στρώση, ρωγμές και οπές πλάτους 20mm και βάθους 30mm, χωρίς να συρρικνώνεται. Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή upat σε βαμμένες και άβαφες τοιχοποιίες από σοβά και μπετόν, χωρίς να αφήνει μπάλωμα. Ιδανικός και για την επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες. Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και δεν κάνει τριχιάσματα όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες. Κατατάσσε­ται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κα­τηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Ανάλογα με το πάχος και το βάθος του αρμού

Συσκευασία

1kg, 5kg

Χρώμα

Λευκός