Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Χαλαζιακή άμμος

Κοκκομετρίας 0,01 - 0,5mm

Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό και ξήρανση. Έχει διαβαθμισμένη κοκκομετρία και υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας Μohs. Είναι χημικά αδρανής, με μηδαμινή απορρόφηση νερού, δεν επηρεάζεται από τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και χρώματα. Είναι ιδανική για τη δημιουργία αντιολισθηρών επιφανειών σε εποξειδικές βαφές δαπέδων με τη μέθοδο της επίπασης. Κατάλληλη για λεπτού πάχους τσιμεντοκονίες, αποστραγγιστικές κατασκευές, φίλτρα πισίνων, γήπεδα golf, σκάμματα κ.ά.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Κατανάλωση

    Ανάλογα με την εφαρμογή

  • Συσκευασία

    25kg

  • Χρώμα

    Μπεζ

Γενικά χαρακτηριστικά