Preview
durostick
Preview
Preview
Preview

Σχετικά αρχεία

Νο40 Α΄ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Αστάρι εσωτερικής χρήσης

Βινυλικό, υδατοδιαλυτό, ελαστικό αστάρι εσωτερικής χρήσης. Σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν και τις προετοιμάζει κατάλληλα, αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαριστούς τοίχους.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Απόδοση

    Περίπου 12-15m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

  • Συσκευασία

    750ml, 3lt, 25lt

  • Χρώμα

    Λευκό, (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει)

Γενικά χαρακτηριστικά