κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!
Επιλέξτε κατηγορία
 • ΚΟΛΛΕΣ – ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
 • ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
 • ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
 • ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
 • ΧΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
 • ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
 • ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
 • ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • THERMOSEAL- εξωτερική θερμομόνωση
 • COOLROOF ΚΑΙ COOLROOF LIGHT - Θερμοστεγάνωση ταρατσών
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ
 • ΝΕΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ
Επιλέξτε υποκατηγορία
 • Κόλλες πλακιδίων, γρανιτών & μαρμάρων
 • Σιλικόνες – σφραγιστικά πολυουρεθάνης, ακρυλικής & τσιμεντοειδούς βάσης
 • Κόλλες για σωλήνες PVC
 • Βιοδιασπώμενα καθαριστικά
 • Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης
 • Σοβάδες
 • Ξυλόκολλες και παρκετόκολλες
 • Αδιαβροχοποιητικά επιφανειών νανοτεχνολογίας
 • Στεγανωτικά ταρατσών
 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Πατητές τσιμεντοκονίες & Πάστα
 • Διακοσμητικά Επιχρίσματα
 • Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών
 • Αστάρια για σοβά & μπετόν
 • Βενζινόκολλες
 • Καθαριστικά για σωλήνες χαλκού και PVC
 • Πιστόλια & Εργαλεία Εφαρμογής σφραγιστικών – στεγανωτικών
 • Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών
 • Χαλαζιακά αστάρια
 • Κόλλες δομικών στοιχείων
 • Στεγανωτικά τοιχίων, υπογείων & κεραμιδιών
 • Αδιαβροχοποιητικά επιφανειών
 • Χαλαζιακά δάπεδα & τοίχοι
 • Επισκευαστικά σοβάδων
 • Υποστρώματα (αυτοεπιπεδούμενα, επιπεδωτικά και σκληρυντικά κονιάματα)
 • Αποφρακτικά, λιπαντικά και άλλα ειδικά προϊόντα
 • Ακρυλικά χρώματα εξωτερικών & εσωτερικών χώρων
 • Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες
 • Aντιοξειδωτικά - σφραγιστικά σπειρωμάτων και ραφών
 • Αστάρια πρόσφυσης - σταθεροποίησης υποστρωμάτων
 • Προετοιμασία υποστρώματος
 • Οπλισμός δαπέδων & εργαλεία
 • Στεγανωτικά δεξαμενών & απαιτητικών εφαρμογών
 • Εποξειδικά δάπεδα
 • Επισκευαστικά σκυροδέματος
 • Aκρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων - γρανιτών & μαρμάρων
 • Προϊόντα καθαρισμού & προστασίας αυτοκινήτου
 • Πλαστικά & oικολογικά χρώματα εσωτερικών χώρων
 • Υλικά εφαρμογής και βερνίκια πέτρας
 • Επισκευαστικά ειδικών εφαρμογών
 • Κόλλες ειδικών εφαρμογών
 • Σφραγιστικά, συγκολλητικά και προστατευτικά αφρωδών μονωτικών σωλήνων
 • Oπλισμοί & προστασία στεγανώσεων
 • Στεγανωτικά υλικά περιμετρικής θερμομόνωσης
 • Στεγανοποίηση υποστρώματος
 • Βερνίκια προστασίας τελικής επιφάνειας
 • Προϊόντα καθαρισμού - προστασίας πλακιδίων, γρανιτών & μαρμάρων
 • Τεχνοτροπίες
 • Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων
 • Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς, ακρυλικοί & σιλικονούχοι σοβάδες
 • Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών
 • Ηχομονωτικά & αντικραδασμικά
 • Κόλλες για ταπετσαρίες
 • Αντιολισθηρά δάπεδα
 • Ξυλοπροστασία, υποστρώματα & βερνίκια ξύλου
 • Οπλισμοί σοβάδων & εργαλεία
 • Χρώματα
 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Βερνικοχρώματα & υποστρώματα για μέταλλα
 • Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα συστήματος
 • Παρελκόμενα υλικά Συστήματος
 • Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος
 • Διαλυτικά & διαβρωτικά
 • Εποξειδικά xρώματα & αστάρια
 • Προστασία από graffiti

ΠΡΟΪΟΝΤΑ