Ολοκληρωμένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης & Θερμοστεγάνωσης ταρατσών από τη DUROSTICK

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης & Θερμοστεγάνωσης ταρατσών από τη DUROSTICK

Ένα ολοκαίνουργιο έντυπο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη DUROSTICK. Με 2 εξώφυλλα, χωρισμένο σε δύο ενότητες, πραγματεύεται την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί στις κτιριακές δομές, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και εξωτερικής θερμοστεγάνωσης.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης & Θερμοστεγάνωσης ταρατσών από τη DUROSTICK

Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004, ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (External Thermal Insulation System – ETICS), με τον διακριτικό τίτλο ‘Thermoseal’ με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007, στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία.

2

Στην πρώτη ενότητα του εντύπου, παρουσιάζεται το σύστημα, τα προϊόντα που το συνθέτουν και οι μέθοδοι εφαρμογής του, με τομές και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Το Thermoseal καταταγμένο στην κλάση 1, βρίσκεται στην κορυφή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε τύπο κατασκευής, σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της χώρας μας.

3

Στη δεύτερη ενότητα του εντύπου, παρουσιάζονται τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών και δωμάτων ‘Cool Roof’.

Με τρείς εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής, Cool Roof, Cool Roof light και Cool Roof inverted, η DUROSTICK έρχεται να προτείνει αξιόπιστες λύσεις, με συστήματα ικανά να αντιμετωπίσουν τις απώλειες 35 – 40% της ενέργειας, που προέρχονται από τις ταράτσες και τα δώματα των κτιρίων.

4

Το νέο έντυπο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της DUROSTICK, θα το βρείτε στα ενημερωμένα σημεία πώλησης των προϊόντων της εταιρείας και ψηφιοποιημένο σε μορφή flip book, στην ενότητα "Έντυπα" της ιστοσελίδας μας. Επίσης, οι εφαρμογές των συστημάτων έχουν κινηματογραφηθεί και μπορείτε να τις δείτε στην ενότητα "Video Εφαρμογών" στο site ή στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube.