Μηχανικός Πωλήσεων

kariera

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης.
 • Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση παραπόνων πελατών.
 • Ενημέρωση μεγάλων ΤΕΧΝΙΚΩΝ εταιρειών για τα προϊόντα της εταιρείας μας.
 • Έρευνα αγοράς τεχνικών προδιαγραφών ανταγωνισμού
 • Επισκέψεις σε πελάτες για επίλυση παραπόνων και εφαρμογές προϊόντων.
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων, παρακολούθηση του ανταγωνισμού και αναπροσαρμογή τεχνικών φυλλαδίων.
 • Επαφές / επισκέψεις σε τεχνικά/μελετητικά γραφεία και εργοτάξια.
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για μελετητές, τεχνικά γραφεία κτλ.
 • Συμμετοχή στη διεκπεραίωση διαδικασιών προϊόντων και συστημάτων της εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις (Εσωτερικού και Εξωτερικού).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα ή στην χρήση οικοδομικών προϊόντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα..
 • Πρότερη εμπειρία συνεργασίας με μελετητικά γραφεία/τεχνικές υπηρεσίες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ικανότητα/διάθεση για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας (teamwork) για την επίτευξη του κοινού στόχου.
 • Άνεση στην επικοινωνία και την διαπραγμάτευση.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση στη γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πωλήσεων
 • Εταιρικό κινητό – tablet
 • Εταιρικό αυτοκίνητο

 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@durostick.gr