ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ήδη από τα πρώτα βήματα της εταιρείας DUROSTICK, το όραμα και η σκέψη του ιδρυτή της αφορούσε στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα παρήγαγε και διέθετε στην αγορά της οικοδομής εξαιρετικής ποιότητας αξιόπιστα προϊόντα που θα έδιναν λύσεις από τα πιο απλά ως τα πλέον σύνθετα θέματα οικοδομικής φύσης.

Με πάνω από 33 χρόνια λειτουργίας, η DUROSTICK συνεχίζει με επιτυχία να κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με αξιόλογες, παράλληλα, εξαγωγές. 

Αναπτυσσόμαστε ως οργανισμός εξελίσσοντας τους ανθρώπους μας με κύριο κριτήριο την απόδοσή τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και την ένταξή τους στην στενότερη ή ευρύτερη ομάδα της εταιρίας.
 

Συμπεριφερόμαστε και δρούμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο στην περιοχή ευθύνης μας με βαθιά προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ‘που πηγαίνουμε΄. Οι μεταξύ μας σχέσεις αλλά και αυτές με τους συνεργάτες μας και τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων μας χαρακτηρίζονται από ευθύτητα και ειλικρίνεια. Η διακαής μας επιθυμία είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να κερδίζουμε πρωτιές στην αγορά και στην αντίληψη των συνεργατών μας και των χρηστών των προϊόντων μας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ότι είναι σωστό, αποτελεσματικό και χρήσιμο για την εταιρία είναι το ίδιο και για κάθε εργαζόμενο ή συνεργάτη της.

Η καινοτομία, τόσο στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων, όσο και στη βελτίωση των συνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της σκέψης μας και της καθημερινής μας πρακτικής.

Πιστεύουμε ότι αποτελεί ευθύνη του καθενός από εμάς ξεχωριστά αλλά και του οργανισμού στον οποίο εντασσόμαστε η ατομική αλλά και ομαδική βελτίωση τόσο η δική μας όσο και των άλλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή συναλλασσόμαστε.