ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Η τεχνολογική υπεροχή ενός οργανισμού, μιας παραγωγικής εταιρίας αφορά βεβαίως τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, τόσο σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο παραγωγής, αλλά επιπλέον αφορά τις διαδικασίες συσκευασίας,  αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων της στην αγορά. Επιπλέον, αφορά τις συνέργειες –κυρίως εξωτερικές- με άλλους φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς, που είναι σε θέση να εισφέρουν με κάθε τρόπο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων αλλά και εξέλιξη και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού.

Η DUROSTICK πάντοτε, αλλά με έμφαση τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των υποδομών της τόσο στον τομέα της παραγωγής των προϊόντων όσο και σε τομείς που αφορούν στη συσκευασία, στην αποθήκευση και στη διάθεσή τους στην αγορά σε άψογη κατάσταση. 

Η προσπάθεια είναι συνεχής και χωρίς συμβιβασμούς.


Στοχεύουμε πάντα στη δημιουργία και διατήρηση ευχαριστημένων και ικανοποιημένων αγοραστών –χρηστών των προϊόντων μας και κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, όχι απλά για να καλύπτουμε, αλλά για να υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις και προσδοκίες που έχουν από εμάς.