κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

H DUROSTICK A.B.E.E. εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 καθώς και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Του Ελέγχου Της Παραγωγής Στο Εργοστάσιο ΕΝ 934-2:2009+Α1:2012. -->Η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος ακολουθούν τις διαδικασίες κατά ISO 9001. Όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν τη σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται.ISO-9001-2008   ΕΝ 934-2:2009+Α1:2012