ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η DUROSTICK δίνει μεγάλη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι πεποίθησή μας ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα στην προσπάθεια που καταβάλουν.
Η στάση μας επικεντρώνεται στην αδιαπραγμάτευτη προσπάθειά μας να βοηθήσουμε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία αλλά και τους συνεργάτες μας (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) να επιτύχουν τους στόχους τους, προσωπικούς, αλλά και επαγγελματικούς.
Προσπαθούμε πάντα η εργασία μας να συνεισφέρει στην αύξηση προστιθέμενης αξίας τόσο στην εταιρεία όσο και στα προϊόντα που αυτή παράγει και στις λύσεις που προτείνει στην αγορά, αλλά και στον τελικό καταναλωτή και χρήστη. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αλλά και οι συνεργάτες μας (καταστήματα λιανικής), αποτελούν μέλη ενός οργανισμού.
Η ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά διασφαλίζεται από την εν συνόλω και την επί μέρους ‘υγεία’ του οργανισμού. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά και οδηγούν τα μελλοντικά μας βήματα σταθερά και σίγουρα. Μέσα από δίκαιη αξιολόγηση διατηρούμε τους καλύτερους εργαζομένους και εξελίσσουμε μαζί το μέλλον της εταιρίας, το οποίο ατενίζουμε με ελπίδα και αισιοδοξία.


Μαθαίνουμε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας!


Παρέχουμε στους συνεργάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Υποστηρίζουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με πλειάδα ενεργειών προώθησης πωλήσεων (έντυπο και ψηφιακό υλικό, δείγματα εφαρμογών, σταντς προβολής, τεχνικά σεμινάρια, τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη, τεχνογνωσία λιανικών πωλήσεων κ.ά.), καθώς και με άμεση προβολή και διαφήμιση του εταιρικού μας ονόματος, των προϊόντων και των λύσεων που διαθέτουμε στην αγορά σε επιλεγμένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.