Η ΑΓΟΡΑ

Προσπαθούμε πάντα να έχουμε την καλύτερη δυνατή αίσθηση της αγοράς και των αναγκών των συνεργατών μας και των ατόμων που αυτοί εξυπηρετούν (τελικοί καταναλωτές, ιδιώτες ή επαγγελματίες της οικοδομής).

Δημιουργούμε προϊόντα που υποστηρίζουμε με πλειάδα ενεργειών προώθησης πωλήσεων, προβολής και διαφήμισης γενικότερα, οι οποίες ενδυναμώνουν την παρουσία μας στην αγορά και τοποθετούν τα προϊόντα μας με αξιώσεις απέναντι στον όποιο ανταγωνισμό.

Δημιουργούμε ισχυρές, μακρόχρονες και αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις με τους συνεργάτες μας (καταστήματα), αλλά και με τους χρήστες των προϊόντων μας, επαγγελματίες, όσο και ιδιώτες καταναλωτές.

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΣ 
 

  • Μέσα σε περισσότερο από τρεις δεκαετίες έχουν επικολληθεί πάνω από 266.790.000 m² πλακίδια τοίχου και δαπέδου με κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους DUROSTICK.
  • Επίσης 30.093.305 m² επιφάνειας έχουν στεγανοποιηθεί, βαφεί, σφραγιστεί με αντίστοιχα προϊόντα μας.
  • 75.525 τόνοι βελτιωτικών δομικών υλικών καθώς και 
  • 15.820 τόνοι ειδικών προϊόντων έχουν ενισχύσει χιλιάδες κατασκευές. 

Από το 2011 έχουν επενδυθεί και διακοσμηθεί πάνω από 1.030.000 m² επιφάνειας με Πατητές Τσιμεντοκονίες της DUROSTICK.
Η DUROSTICK διαθέτει πλήρη γκάμα χρωμάτων και βερνικιών, ριπολινών νερού ή διαλύτη καθώς και προϊόντα προεργασίας των επιφανειών πριν την τοποθέτηση χρωμάτων σε αυτές (αστάρια, στόκους σπατουλαρίσματος (εξομάλυνσης) κ.ά.) Διαθέτει πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, ενεργειακά, εποξειδικά χρώματα. Διαθέτει επίσης πολλά καινοτόμα προϊόντα που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες δημιουργίας τόσο των νέων κατασκευών όσο και την ανακαίνιση και συντήρηση των υφισταμένων.