ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ

kariera

 

Ενδεικτικές Αρμοδιότητες :

 • Καθημερινή επαφή με το εργοστάσιο
 • Έλεγχος Α’ υλών
 • Δειγματοληψία από τους χώρους της παραγωγής 
 • Διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων
 • Έλεγχος ετοίμων προϊόντων 
 • Αρχειοθέτηση δειγμάτων και εγγράφων  
 • Σύνταξη και έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Ικανότητα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα 
 • Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών 
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 • Προϋπηρεσία 1-3 έτη 

 

Προσφέρονται :

 • Σταθερή πενθήμερη πρωινή εργασία  
 • Δυνατότητα μετακίνησης προς και από την εταιρία 
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 • Δυναμικό περιβάλλον για περαιτέρω μάθηση και εξέλιξη