κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Neopor EPS 100 (Eps Graphite Gray)

Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστασης και υψηλών μηχανικών αντοχών που παράγεται από διογκωμένη πολυστερίνη με προσθήκη γραφίτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές του συστήματος Thermoseal που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης συστήματος Thermoseal).
Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως γιατί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέ-
χρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση Πλακών (cm)

100 x 50

Συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
m²/ΔΕΜΑ          ΠΑΧΟΣ mm
25                           20
17                           30
12                           40
10                           50
8                             60
7                             70
6                             80
5                            100

Κωδικός προσδιορισμού

EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-BS150-CS(10)100-TR100 ftk>0,02N/mm², Gm>1,0 N/mm²
 

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας

λD=0,031 W/m*K