κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Duroflex Powder

Εύκαμπτο τσιμεντοειδές σφραγιστικό - συγκολλητικό 2 συστατικών

Εύκαμπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Μετά την ωρίμανσή του, σχηματίζεται μία εύκαμπτη μεμβρά­νη προστασίας με μηδαμινή συρρί­κνωση, ανθεκτική σε μηχανικές κατα­πονήσεις, χτυπήματα και τριβή. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό πε­ριβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νε­ρού, σε ενώσεις ή απολήξεις όμοι­ων ή και ανόμοιων υλικών, όπως εί­ναι σοβάς με μπετόν, μέταλλο, κερα­μίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά. Ιδανικό για στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών, για αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση οπών μετά την εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά και για τη σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιάδων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους (κεραμιδί). Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

2,5kg (Α+Β)

Χρώμα

Γκρι, Κεραμιδί