κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Resin Powder

Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας
Ενισχύει τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα. Βελτιώνει την αντοχή, την πρόσφυση, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα, την εργασιμότητα. Αποτρέπει συρρίκνωση και ρηγματώσεις. Ιδανικό πρόσθετο για: Επισκευές μπετόν, νέους σοβάδες ή παλαιούς προς επισκευή, λάσπη κτισίματος, αρμόστοκους και κόλλες, πεταχτό σοβά, τσιμεντοκονίες κ.ά. Ως υλικό προεπάλειψης, σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες, αποτρέπει το σκόνισμα και δημιουργεί αντιτριβικές επιφάνειες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ανάλογα με την εφαρμογή και την επιθυμητή βελτίωση.
Συσκευασία 6x1kg, 12x1kg.