κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Durolit

Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη

Διαφανές, πρόσμικτο υγρό τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη, συμβάλλοντας στην αύξηση των αντοχών τους. Απαλλάσσει από τη δημιουργία ‘πεταλίδων’ και το ‘κρέμασμα’ του σοβά. Παρέχει καθαρότητα στην οικοδομή, δεν επηρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης. Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευσης και εκτόξευσης.
Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλαρίσματος από τις αντλίες των μηχανών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

100-150ml/50kg τσιμέντου

Συσκευασία

1lt, 5lt, 20lt, 180lt