κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Hydrostop Plaster Elastic - Γραφιάτο

Eύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 24άρων αποχρώσεων - ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm, με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδατα-πωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. Xρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες απο χρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

2kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος

Συσκευασία

25kg

Χρώμα

Υπόλευκο