κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Δοχείο Ανάμειξης & Ανάδευσης 32lt

Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή - ρητίνες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.